Zmena termínu vyúčtovania spotreby plynu

Od 1. 1. 2019 došlo k zmene spôsobu vykonávania odpočtu spotreby plynu. V súlade s novelou zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike rozhodol distribútor, spoločnosť SPP-Distribúcia, že na všetkých odberných miestach v kategórii mimo domácností, bude odpočet spotreby vykonávaný k 31. 12. daného roka.

Mimoriadne vyúčtovanie podľa novely zákona

Podľa novej legislatívy boli všetci dodávatelia povinní vyúčtovať aktuálny stav spotreby k 31. 12. 2018. Z tohto dôvodu aj spoločnosť innogy vystavila zákazníkom mimoriadne vyúčtovanie, ktoré zákazníkom odoslala v januári 2019. V tomto termíne budú zákazníci dostávať vyúčtovanie aj v nasledujúcich rokoch.

 

Čo táto zmena znamená pre zákazníkov

  • - Zjednotenie kalendárneho roka s vyúčtovacím obdobím, čo pre väčšinu firiem rieši komplikácie pri zahŕňaní nákladov na plyn do účtovníctva.
  • - Pre zákazníkov, ktorí mali vyúčtovanie v januári aj doposiaľ, sa nič nemení.

Presnejšie informácie a inštrukcie spojené so zmenou v zákone o energetike odoslala naša spoločnosť každému zákazníkovi spolu s mimoriadnym vyúčtovaním a novým rozpisom zálohových platieb.