Čo robiť v prípade úniku plynu?

 

 • V prvom rade nepanikárte a zachovajte rozvahu.
 • Uhaste všetky plamene vo svojom okolí, ktoré by mohli spôsobiť výbuch (napríklad sviečky, cigarety či sporák).
 • Vypnite plynové spotrebiče a uzavrite prívod plynu (domový uzáver, resp. hlavný uzáver plynu).
 • Otvorte všetky okná a dvere dokorán (vyvetrať priestor).
 • Nezapínajte a ani nevypínajte žiadne elektrické spotrebiče.
 • Nevyťahujte šnúry k spotrebičom zo zásuvky.
 • Nepoužívajte výťah.
 • Nepoužívajte otvorený oheň a rozhodne nefajčite.
 • Varujte susedov a ostatných obyvateľov obytného domu, no nepoužívajte elektrický zvonček (klopať).
 • Opustite ohrozený priestor a informujte pohotovostnú plynovú službu na tel. č.:0850 111 727alebo+421 2 2040 2500.

 

Ak vystupuje zápach plynu z uzamknutých priestorov, informujte políciu aj hasičov na tel. č.:112alebo158a155. Miesto úniku sprístupnite pre pohotovostnú a poruchovú službu.
Tip: Únik plynu nikdy nezisťujte plameňom, ale vždy pomocou saponátu alebo mydla (prejaví sa tvorbou bublín v mieste netesnosti). Väčšie úniky plynu ľahko zistíte čuchom a prípadne aj sluchom.

 

Plynový alarm od VSE vás spoľahlivo ochráni

 

Riziko úniku plynu sa nedá nikdy úplne odstrániť, ale dá sa zásadne znížiť, či už pravidelnými kontrolami a odbornými prehliadkami a revíziami všetkých plynových spotrebičov a plynových rozvodov alebo aktívnou ochranou domácnosti. Táto ochrana znamená mať v domácnosti nainštalované plynové alarmy, ktoré varujú pred únikom plynu alebo koncentráciou spalín.

 • Signalizuje zvýšenú koncentráciu zemného plynu ešte pred nebezpečenstvom výbuchu.
 • Má testovacie tlačidlo na overenie správnej funkcie alarmu.
 • Je certifikovaný ‒ spĺňa príslušnú európsku normu na detektory používané v obytných budovách.