Verejné vyhlásenie spoločnosti VSE Holding a.s.

Verejne vyhlasujeme, že:

  • neopúšťame svoje zahraničné investície,
  • rešpektujeme platnú legislatívu Slovenska,
  • vyzývame na diskusie v odborných i širších kruhoch,
  • vo vzťahu k zákazníkom budeme aktívni.

 

Vážime si spoluprácu oboch akcionárov

Ako zástupcovia zahraničného investora spoločnosti VSE Holding vyhlasujeme, že Slovensko patrí k našim kľúčovým regiónom v oblasti energetiky. Rozhodne vyvraciame všetky špekulácie a dohady týkajúce sa nášho odchodu, alebo predaja akcií. Práve naopak, plánujeme rozvíjať tieto aktivity. A to ako v oblasti kvalitnej a bezpečnej distribučnej sústavy, tak aj na strane rozvoja služieb a nových produktov pre koncových zákazníkov.

Vždy sa riadime platnou legislatívou

Akceptácia platných pravidiel je pre nás ako akcionára a investora jedným z kľúčových princípov transparentného podnikania. Svojim konaním to potvrdzujú všetky dcérske spoločnosti VSE Holding.

Návrat k cenovej úrovni v elektroenergetike na rok 2016 akceptujeme, pretože dnes považujeme za najdôležitejšie upokojiť zákazníkov a spraviť všetko pre to, aby sme odstránili neistotu a zmätok.

Rešpektovať budeme novú cenovú vyhlášku ÚRSO, ktorá bola publikovaná v Zbierke zákonov v piatok 10. februára 2017. Akonáhle budú vydané aj nové cenové rozhodnutia, budeme postupovať v súlade s nimi a informovať zákazníkov.

Vyzývame na širšiu diskusiu

Rovnako ako rešpektovanie platnej legislatívy je pre nás dôležité diskutovať o princípoch udržateľnosti a ďalšieho rozvoja. Preto ako partner všetkých účastníkov na trhu s elektrinou vyzývame na širšiu diskusiu k budúcim princípom cenotvorby, ktoré budú voči zákazníkom spravodlivejšie. Zároveň vytvoríme dostatočný priestor pre zákazníkov, aby sa na akékoľvek zmeny mohli pripraviť.

Sme presvedčení, že verejná diskusia v širších kruhoch odhalí pozitíva, ktoré boli navrhované, a pomôže pripraviť trh na nové prerozdelenie nákladov spojených s prevádzkou a údržbou distribučnej sústavy bez krížových dotácii a s uplatnením princípu rovnosti v aplikácii taríf.

Ubezpečujeme zákazníkov

Ubezpečujeme zákazníkov, že robíme všetko preto, aby sme zabezpečili ich informovanosť a komfort. Dnes zákazníci nemusia zasielať žiadne podnety vo vzťahu k preddavkom či faktúram. Po vydaní nových cenových rozhodnutí, resp. v nasledujúcich týždňoch budeme so zákazníkmi aktívne komunikovať a všetky zmeny súvisiace s faktúrami a preddavkovými platbami spravíme automaticky.

Karl Kraus
predseda predstavenstva VSE Holding a.s.

Thomas Hejcman
člen predstavenstva VSE Holding a.s.

Vyhlásenie VSE Holding 13.2.2017 na stiahnutie