Reakcia VSE na obvinenia EICP

VSE je férová a transparentná spoločnosť

  • VSE dodržiava pravidlá fair play a riadi sa platnou legislatívou
  • VSE aktívne vystupuje proti nekalým praktikám už niekoľko rokov
  • VSE vyzýva na spoluprácu a elimináciu nekalých praktík

Naša komunikácia so zákazníkmi je vždy otvorená a férová. Jej cieľom je poskytnúť zákazníkom úplné a pravdivé informácie. Vychádzame v nej z dlhoročnej praxe a podnetov zákazníkov, ktorí sa na nás často obracajú, keď už je neskoro. V snahe ochrániť našich zákazníkov je preto osveta a boj proti nekalým praktikám našou povinnosťou,“ zdôrazňuje Marek Novotný, vedúci úseku Retailoví zákazníci.

Vo VSE ideme príkladom, ako rozvíjať transparentné a zdravé trhové prostredie a ako pomáhať pri ochrane spotrebiteľov. Zároveň už niekoľko rokov aktívne vystupujeme proti nekalým praktikám niektorých podomových predajcov. „VSE víta zdravú konkurenciu. To, na čo upozorňujeme, je fakt, že niektorí zákazníci by nezmenili dodávateľa, ak by sa nestali obeťou nekalých praktík,“ dodáva Novotný.

Spoločnosť Východoslovenská energetika považuje tieto krivé obvinenia za poškodenie svojho dobrého mena a zvažuje právne kroky. „Preferujeme otvorenú komunikáciu a sme pripravení spolupracovať s každým, kto má záujem na eliminovaní nekalých praktík na trhu s energiami, preto nás mrzí, že nás zástupcovia EICP neoslovili a o obvineniach sa dozvedáme z médií,“ uzatvára Novotný.

Bližšie informácie poskytne:
Východoslovenská energetika a.s.
Katarína Šulíková,
špecialista Komunikácie
T +421 55 610 2376
M +421 918 248 568
sulikova_katarina@vseholding.sk

Tlačová správa VSE 17.8.2017 na stiahnutie