VSE našla riešenie pre svojich zákazníkov

  • Zákazníci sa nemusia obávať, dodávka elektriny bude pre nich zabezpečená
  • Individuálne riešenie pre každého

Spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. dňa 23. decembra 2021 komunikovala, že zákazníkom, ktorým končí zmluva dňa 31. decembra 2021 a ktorí neuzavreli ešte zmluvy na rok 2022, resp. neakceptovali žiadnu ponuku, dodatočné objemy elektriny na trhu chýbajú. Súčasne avizovala, že hľadá pre týchto odberateľov riešenie. Hovoríme približne o menej ako 1% zákazníkov, ktorí patria do 20 tis. portfólia zákazníkov v skupine malých podnikov.

„Zmluvy na dodávku elektriny tejto skupine zákazníkov obnovíme,“ dnes oznamuje Miroslav Kulla, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VSE.

Spoločnosť počas uplynulých dní prehodnotila všetky možnosti a našla riešenie. „Zákazníci sa nemusia obávať, dodávka elektriny bude pre nich zabezpečená. S každým zákazníkom sa spojíme ešte tento týždeň a predstavíme individuálne riešenia,“ dodáva M. Kulla.