VSE bojuje proti korupcii

Prvotriedne výrobky či kvalitný zákaznícky servis preverí predovšetkým vernosť zákazníkov. ISO certifikát je však niečo ako medzinárodne nastavená kvalitatívna latka. V očiach zákazníka je firma s certifikátom kvality bezpečným výberom, dodržiavajúca kvalitatívne štandardy, bez ktorých by certifikát nezískala.

VSE je držiteľom certifikátu:

  • kvality ISO 9001:2015,
  • environmentu ISO 14001:2015,
  • bezpečnosti ISO 45001.

Najnovšie sme zaviedli opatrenia a získali certifikát systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016.

 

Zavedené opatrenia nám dávajú do rúk nástroj na zosilnenie protikorupčnej kultúry v našej spoločnosti a implementovanie náležitých riadiacich činností na prevenciu korupcie, odhaľovanie incidentov a na zdokonalenie protikorupčných riadiacich činností, ktoré už máme zavedené.

  •  Nastavili sme postupy na zníženie rizika korupcie, jej odhaľovanie a správne spravovanie.
  •  Implementovanie systému nám pomáha zaistiť, aby ľudia pracujúci v mene našej spoločnosti a pre spoločnosť konali čestne. V dôsledku toho sa znižuje riziko obvinenia z nedodržiavania miestnych alebo medzinárodných protikorupčných zákonov.
  •  Systém podporuje etiku, zapája a inšpiruje zamestnancov a obchodných partnerov.

Aby sme sa ako spoločnosť mohli kvalifikovať pre certifikáciu podľa normy ISO 37001, museli sme zabezpečiť sériu opatrení na dosiahnutie súladu s predpismi. Napríklad ide o úpravu politiky kvality, zadefinovanie cieľov, zhodnotenie rizík a podobne.

 

Preukázateľné vykonávanie odôvodnených krokov na prevenciu korupcie podporí našu spoločnosť v očiach investorov, zamestnancov, zákazníkov a iných zainteresovaných strán. Získanie certifikátu je dôkazom, že sa reálne zaoberáme prevenciou korupcie.

Spoločným konzistentným odmietnutím korupčného správania môžeme pomôcť k zlepšeniu podnikateľskej kultúry na Slovensku.