Na základe informácií od spoločnosti Východoslovenská distribučná (VSD), Vás chceme informovať o podvodných telefonátoch neznámych osôb. Predstavujú sa ako zamestnanci spoločnosti VSD a od zákazníkov požadujú úhradu škôd, spôsobených údajným neoprávneným odberom elektriny.

Čo robiť?

Spoločnosť VSD radí zákazníkom, aby tieto údajné dlžné čiastky neuhrádzali. V prípade akýchkoľvek pochybností o dôveryhodnosti telefonátu s rovnakým alebo obdobným obsahom odporúčame zákazníkom preveriť si správnosť informácií na Zákazníckej linke VSD 0850 123 312.

Viac informácii nájdete na stránke www.vsds.sk