Vratky z platieb za plyn pre zákazníkov RWE

 

Vláda SR v júli 2015 oznámila zníženie cien plynu. Jeho súčasťou bolo aj spätné vyplácanie 6 % zo sumy, ktorú v roku 2015 domácnosť zaplatila za plyn. Tzv. vratky budú vyplácané domácnostiam tarifnej skupiny D1 až D3 formou poštovej poukážky. Nárok na vratky má každá domácnosť, bez ohľadu na to, kto je jej dodávateľom plynu.

Peniaze bude vyplácať Ministerstvo hospodárstva formou poštovej poukážky a bez nutnosti akejkoľvek aktivity zákazníka. Poštovú poukážku dostane každý zákazník Modrého plynu od RWE automaticky a uplatniť si ich bude môcť na akejkoľvek pobočke Slovenskej pošty.

Sumu vratky za plyn si nebude možné započítať do mesačnej faktúry za plyn ani nechať vyplatiť prevodom na účet.

Tarifná skupinaMnožstvo odobratého plynu odberateľom plynu      [kWh]Výška štátneho príspevku

D1

0 – 2 110
10 €

D2

2 111 – 3 300
10 €
3 301 – 4 700
14 €
4 701 – 6 100
18 €
6 101 – 7 500
22 €
7 501 – 11 000
28 €
11 001 – 13 500
37 €
13 501 – 17 935
45 €

D3

17 936 – 20 000
55 €
20 001 – 25 000
65 €
25 001 – 31 000
80 €
31 001 – 40 000
100 €
40 001 – 52 000
125 €
52 001 – 68 575
165 €