Informácia o cenách elektriny pre domácnosti

V médiách ste mohli od začiatku tohto roka zachytiť rôzne správy a množstvo nepravdivých, klamlivých, zavádzajúcich či nezrozumiteľných informácií o cenách za distribúciu elektriny.

Naša spoločnosť Východoslovenská energetika a.s., rovnako ako ostatní dodávatelia elektriny, nevstupuje do tvorby cien za distribúciu elektriny. Uvedomujeme si však, že rôzne informácie k cenám elektriny mohli byť pre Vás ako zákazníka mätúce. Preto Vám prinášame vysvetlenie a aktuálne informácie k tomu, ako sa táto situácia dotýka Vás.

Od 1. januára 2017 došlo k zmenám vo výpočte koncovej ceny za elektrinu. Tieto zmeny mali viesť k väčšej spravodlivosti pri nastavení platieb za distribúciu elektriny. Ich dopad na ceny elektriny pre zákazníkov však vyvolal k téme verejnú diskusiu.

Jej výsledkom sú nové cenové rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, na základe ktorých vstúpili do platnosti nové ceny za distribúciu a dodávku elektriny. Nové ceny platia spätne k 1. januáru 2017.

Potrebné zmeny a opravy urobíme automaticky, zákazníci o nich nemusia žiadať. Domácnostiam, ktoré preddavky uhradili, započítame rozdiel vo vyúčtovacej faktúre. To znamená, že o nič neprídu. Domácnosti, ktoré už boli fakturované v januári a februári, dostanú opravné faktúry.

Zákazníkov v tejto súvislosti prosíme o trpezlivosť. Zmena cien a štruktúry sadzieb pre nás znamená technicky a časovo náročné úpravy systémov, čo môže trvať aj niekoľko týždňov, rovnako ako následné prepočítanie cien a výšky preddavkov. Ihneď po týchto úpravách budeme zákazníkom zasielať opravné faktúry.

 

Dávajte si pozor na nečestné praktiky pri podomovom predaji

Od našich zákazníkov dostávame informácie, že situáciu spojenú so zmenami cien elektriny zneužívajú niektorí dodávatelia elektriny. K návratu na úroveň nižších cien z roku 2016 dôjde u všetkých dodávateľov elektriny a teda aj u nás.

Obzvlášť rizikovým je podomový predaj, preto Vám odporúčame nepodpisovať bez dôsledného zváženia žiadne dokumenty obchodníkom, ktorí Vám bez ohlásenia zaklopú na dvere a pokúšajú sa Vám predať elektrinu.