VSE získala prestížne ocenenie, ktoré udeľuje Národné informačné stredisko Slovenskej republiky – Pečať spoľahlivosti za rok 2019

Pečať spoľahlivosti vyjadruje vysokú spokojnosť obstarávateľov a poukazuje na serióznosť a odbornosť našej spoločnosti VSE v prístupe i samotnom konaní počas realizácie projektov verejného obstarávania

Na základe hodnotenia agentúrou SIMS, a.s. sekcia Národné informačné stredisko Slovenskej republiky bola našej spoločnosti udelená Pečať spoľahlivosti, ktorú v roku 2019 získalo z 28 396 dodávateľov verejných

obstarávaní 13,7 % vysoko hodnotených podnikov.

Získané ocenenie nás zaväzuje k vysokej kvalite poskytovaných služieb a hovorí o našom dlhoročnom zameraní sa na spokojnosť našich zákazníkov.