Termostat je technické zariadenie, ktorým si nastavujeme požadovanú teplotu v domácnosti/ miestnosti. Zabezpečuje ju snímaním aktuálnej teploty v interiéri. Pokiaľ klesne pod požadovanú úroveň, termostat odošle plynovému kotlu požiadavku na zvýšenie teploty.  

Aké typy termostatov existujú a aké sú ich výhody a nevýhody?  

Dnešná ponuka termostatov je široká a dokáže si z nej vybrať aj ten najnáročnejší užívateľ. Poznáme niekoľko typov termostatov: 

Káblový termostat 

Je prepojený s kotlom pomocou kábla. Nie je možné s ním hýbať, väčšinou je osadený na stene v miestnosti, kde sa členovia domácnosti najčastejšie zdržiavajú. Jeho nevýhodou je potreba natiahnuť komunikačný kábel od kotla až po miesto, kde bude termostat na plynový kotol osadený. 

Bezdrôtový termostat 

Ako vyplýva z názvu, komunikuje s kotlom bezdrôtovo, a to buď prostredníctvom protokolov, frekvencií alebo cez wifi sieť. Bezdrôtový termostat na plynový kotol má výhodu, že si ho zákazník môže presúvať a nie sú potrebné stavebné zásahy kvôli natiahnutiu kábla. 

Termostat s ovládaním na diaľku 

Pomocou tohto termostatu je možné ovládať kúrenie aj mimo objektu, v ktorom je umiestnený termostat. Jedná sa väčšinou o bezdrôtový wifi termostat na plynový kotol s prepojením cez internet a možnosťou diaľkového ovládania plynového kotla cez aplikáciu v smartfóne. S takýmto termostatom si môžete zapnúť/vypnúť kúrenie, upravovať hodnotu požadovanej teploty, prípadne nastavovať rôzne režimy aj na diaľku.  

Jeho využitie obľubujú vo veľkej miere majitelia rekreačných objektov, ktoré nie sú využívané celoročne, ale len počas víkendov, prípadne dovoleniek. 

Počas neprítomnosti majú v týchto objektoch nastavenú nižšiu teplotu a pred príchodom si vopred určia požadovanú teplotu tak, aby ich čakal príjemne vykúrený priestor. 

Najkomfortnejším riešením je zónová regulácia vykurovania 

Zónová regulácia vykurovania sa skladá z viacerých izbových termostatov na plynový kotol, ktoré umožňujú regulovať teplotu v každej miestnosti zvlášť. 

Zónová regulácia vykurovania je najkomfortnejšou reguláciou vykurovania, kde si užívateľ môže nastaviť teplotu v každej miestnosti osobitne. Tým dokáže ušetriť náklady za vykurovanie alebo riešiť problém s nedokurovaním/prekurovaním niektorých miestností. 

S termostatom zvýšite svoj komfort a znížite spotrebu energie 

Dnešné termostaty však neslúžia len na plošné nastavenie požadovanej teploty. Disponujú mnohými funkciami, ktoré zvyšujú komfort užívateľa a znižujú spotrebu energií.  

Medzi tieto funkcie môžeme zaradiť nastavenie týždenných režimov, sledovanie počasia, rýchle akcie ako neprítomnosť, deň voľna, úsporný režim atď. Špeciálnu funkciu sušenia betónu ocenia najmä zákazníci, ktorí umiestnia kotol do novostavby.  

Naši technici z TermoTeam vám na nonstop linke *2407 poradia s výberom toho správneho termostatu pre váš nový plynový kotol tak, aby spĺňal vaše očakávania regulácie vykurovania a možno aj niečo navyše.