Investíciou do tepelného čerpadla otázka vykurovania zďaleka nekončí. Dôležité je rozhodnúť sa, ako čo najefektívnejšie využiť tento ekologický zdroj tepla. Nami odporúčaným spôsobom je podlahové vykurovanie, ktoré prináša moderný a úsporný komfort.  

Podlahové vykurovanie sa stalo fenoménom dnešnej doby, a niet sa čomu čudovať. Teplo sálajúce priamo z podlahy je naozaj veľmi príjemne. V kombinácii s tepelným čerpadlom príjemne šetrí aj rodinný rozpočet.  

 

Ako funguje tepelné čerpadlo s podlahovým vykurovaním? 

Kúrenie „od podlahy“ potrebuje nízku teplotu vykurovacej vody, vďaka čomu sa šetrí chod čerpadla. Od toho sa odvíja i nižšia spotreba elektriny a vyššia finančná úspora.  

Na druhú stranu treba počítať s veľkou zotrvačnosťou podlahového kúrenia počas zmeny teploty v miestnosti. Systém totiž musí najskôr zahriať podkladovú vrstvu, v ktorej je uložené kúrenie a až potom začne teplo odovzdávať do vzduchu.  

Tepelné čerpadlo pracuje na princípe odberu energie z vonkajšieho prostredia, ktorú dokáže dokonale premeniť na teplo. Predstavuje uzatvorený okruh, na jednej strane sa odoberá teplo primárnemu zdroju (vzduch, zem, voda) a na opačnej strane sa odovzdáva teplo do vykurovacieho systému.  

Má rovnaký chladiaci okruh ako chladnička, mrazničkaalebo klimatizácia.  

 

Ako funguje tepelné čerpadlo?

Prúdi v ňom chladivo, ktoré je poháňané kompresorom. Využíva sa vlastnosť chladiva, v ktorom sa vie pri nižších teplotách odparovať ako voda, aj pri mrazoch. 

Okruh sa skladá z kompresora, expanzného ventilu, výparníka, kondenzátora a potrubných rozvodov.  

Vonkajšia a vnútorná jednotka  

Tepelné čerpadlo pozostáva z inštalácie vonkajšej /vnútornej jednotky a napojenia na elektrinu, vykurovaciu sústavu a rozvody teplej úžitkovej vody.

Vonkajšiu jednotku je ideálne umiestniť v blízkosti domu, kvôli prepojovacej trase, ktorá pozostáva z rúrok s chladivom a elektrickým pripojením. Pri inštalácii vnútornej jednotky sú zvýšené požiadavky aj na priestory. Okrem zariadenie v interiéri je súčasťou aj vyrovnávacia akumulačná nádoba kúrenia, o objeme min. 200 litrov.  

 

Cena tepelného čerpadla 

Prechod z kúrenia kotlom na vykurovanie tepelným čerpadlom je investične náročnejším, ako výmena kotla alebo radiátorov. Na jeho inštaláciu sú však poskytované dotácie maximálne do výšky 3 400 €.  

Cena tepelného čerpadla závisí od jeho výkonu, v ponuke sú nízkoteplotné (od 8 000 do 12 000 €) a vysokoteplotné (od 15 000 do 17 000 €). Pri kompletnej montáži je potrebné rátať aj s rekonštrukciou elektrickej prípojky, potrebná je trojfázová s veľkosťou ističa nad 20 Ampérov, cena sa pohybuje na úrovni 800 € a viac.  

Ďalšou položkou pri komplexnej rekonštrukcii domu/nehnuteľnosti je odstránenie radiátorov a ich výmena za podlahové kúrenie, cenové rozpätie je od 5 000 do 10 000 €.  

Pri novostavbe sú tieto náklady o niečo nižšie, vďaka bezproblémovej inštalácii.  

Investícia do tepelného čerpadla sa vždy vráti, v priemere do 7-10 rokov. Prevádzka je veľmi ekonomická a šetrná k životnému prostrediu.  

Ak hľadáte technické vybavenie s najlepším pomerom cena verzus kvalita, pozrite si naše tepelné čerpadlá vzduch – voda a my vám zašleme nezáväznú cenovú ponuku.