Východoslovenská energetika, člen innogy, upozorňuje zákazníkov na nekalé praktiky na trhu s elektrinou a zemným plynom.

 

O tomto jave hovorí spoločnosť už niekoľko rokov, téma je však opäť aktuálna. A to na území celého Slovenska.

V posledných týždňoch spoločnosť zaznamenala nárast kontaktov zo strany svojich zákazníkov, ktorí sa cítili byť podvedení. „Kontaktujú nás zákazníci z celého Slovenska. Predovšetkým naši noví zákazníci, ktorí k nám prešli z ČEZ Slovensko,“ vysvetľuje obchodný riaditeľ Miroslav Kulla. VSE v decembri minulého roka privítala vo svojich radoch takmer 50 tisíc nových zákazníkov potom, čo uspela v tendri vyhlásenom firmou ČEZ Slovensko.

„Od zákazníkov, ktorí nás už požiadali o pomoc vieme, že ich niektorí predajcovia zavádzajú nepravdivými informáciami o tom, že ich dodávateľ ČEZ Slovensko skončil a oni musia na mieste podpísať zmluvu, aby mali zabezpečenú dodávku elektriny a/alebo zemného plynu. Alebo tvrdia, že zastupujú spoločnosť, ktorá ich po dodávateľovi ČEZ Slovensko prevzala, a majú s nimi na mieste podpísať zmluvu. Zdôrazňujeme, že to nie je pravda,“ hovorí M. Kulla.

VSE zabezpečila všetko, aby bol prechod zákazníkov z ČEZ Slovensko do skupiny innogy plynulý. Zmluvy a ďalšie dokumenty súvisiace so zmenou dodávateľa boli podpísané už v minulom roku.

Preto VSE nemá v teréne žiadnych zástupcov, ktorý by navštevovali zákazníkov za účelom uzavretia zmluvy a zákazníkom odkazuje, že sa nemusia obávať: „Ak ste bývalým zákazníkom ČEZ Slovensko, dodávku energií máte zabezpečenú zo strany skupiny innogy. Nemusíte podpisovať žiadne zmluvy.“

Zákazníkom odporúčame, aby nás v prípade akýchkoľvek pochybností kontaktovali na bezplatnej Linke bezpečného predaja 0800 123 532 a overili si poskytované informácie.

Na linku Bezpečného predaja môžu zákazníci volať aj v prípade, keď už zmluvu s novým dodávateľom podpísali a chcú to zmeniť.