Východoslovenská energetika, opäť upozorňuje zákazníkov na nekalé praktiky pri predaji elektriny a zemného plynu.

 

V posledných týždňoch našu spoločnosť intenzívne kontaktujú zákazníci a overujú si závažné informácie o jej budúcom fungovaní.
Niektorí podomoví predajcovia energií totiž zákazníkom tvrdia, že spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. (VSE) resp. jej sesterská spoločnosť innogy Slovensko s. r. o. končia svoju činnosť, a preto je potrebné podpísať nové zmluvy o dodávke elektriny a plynu.
Tieto informácie sú nepravdivé.
 VSE a innogy naďalej garantujú dodávku energií, rovnako ako aj starostlivosť o zákazníkov v podobe poskytovania služieb a inovatívnych produktov.

 

Poradíme vám na bezplatnej linke

Je dôležité, aby si zákazníci uvedomili, že sa musia mať na pozore, že si musia predajcov a poskytované informácie overovať. V žiadnom prípade by nemali podpisovať zmluvy v časovej tiesni či za nevýhodných podmienok. Zákazníkom odporúčame, aby nás v prípade akýchkoľvek pochybností kontaktovali na bezplatnej linke Bezpečného predaja 0800 123 532 a overili si totožnosť predajcu, resp. poskytované informácie. Na linku Bezpečného predaja môžu zákazníci volať aj v prípade, keď už zmluvu s novým dodávateľom podpísali za nevýhodných podmienok a chcú to zmeniť. Sme pripravení pomôcť im aj v našich zákazníckych centrách.

 

Ako postupovať, ak ste sa stali obeťou nekalých praktík

Podľa zákona môžete do 14 dní odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s podomovým predajcom (za nevýhodných podmienok alebo bez dostatočnej informovanosti) a to bez udania dôvodu. Druhá zmluvná strana musí toto odstúpenie rešpektovať. Potrebujete k tomu dva dokumenty:

  1. Odvolanie splnomocnenia a odstúpenie od zmluvy adresujte dodávateľovi, s ktorým ste podpísali novú zmluvu;
  2. Odvolanie výpovede zmluvy sa posiela k nám do VSE.

Ak vám už ubehla 14 dňová lehota a zmeškali ste lehotu na odstúpenie, prichádza do úvahy Výpoveď. Tu je potrebné dať pozor na všetky podmienky uzatvorenej zmluvy a prípadne rátať so sankciami za predčasné ukončenie zmluvného vzťahu. Pokojne nás kontaktujte, poradíme vám.
Nekalé praktiky na trhu s elektrinou poškodzujú dobré meno našej spoločnosti. Najviac na to ale doplácajú práve naši zákazníci, ktorí boli neúplnými alebo nepravdivými informáciami uvedení do omylu. Sme dodávateľ, na ktorého sa môžu zákazníci spoľahnúť. Preto sme pripravení pomôcť aj v prípadoch, ak sa cítia byť oklamaní nekalými praktikami podomových predajcov.