V predchádzajúcom blogu Porovnanie plynového kotla a tepelného čerpadla v rodinnom dome, časť 1. sme sa pozreli na to, či sa viac oplatí investovať do výmeny plynového kotla v rodinnom dome alebo zvoliť vykurovanie tepelným čerpadlom. Kým výmena plynového kotla v dome sa javila ako lacnejšia alternatíva, vykurovanie tepelným čerpadlom rozhodne prináša do domácnosti výhody, ktoré súvisia s návratnosťou investície.

Dnes sa preto pozrieme na ekonomické porovnanie prevádzkových a investičných nákladov pre plynový kotol do domu a vysokoteplotné tepelné čerpadlo a výpočet návratnosti vysokoteplotného tepelného čerpadla voči plynovému kotlu (ceny energií sú z roku 2022).

Z tohto porovnania vyplýva niekoľko faktov:

  1. Z aktuálnych cien energií je zrejmé, že zemný plyn je vyše 3,1-krát lacnejší ako elektrina. Tepelné čerpadlo do staršieho rodinného domu s radiátorovým vykurovaním je vyše 3-krát drahšie ako nový plynový kotol do rodinného domu.
  2. Potreba tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody pre typový rodinný dom je rovnaká a nezávisí od zdroja tepla. Zdroj tepla iba určuje, za aký náklad bude toto teplo vyrobené.
  3.  Prevádzkové náklady podľa cenníkov dodávateľov energií a so započítaním účinnosti výroby tepla pre plynový kondenzačný kotol a tepelné čerpadlo sú porovnateľné. Nedá sa preto povedať, že tepelné čerpadlo má voči vykurovaniu plynovým kotlom návratnosť počas životnosti zariadenia, ktorá je cca 12 rokov.
  4.  Rozdiel v investícii je viac ako trojnásobný. Na to, aby mal prechod z plynového kotla na tepelné čerpadlo reálnu návratnosť, by prevádzkové náklady tepelného čerpadla museli byť 540 EUR ročne oproti uvedeným 1 478 EUR. To znamená, že spotreba vysokoteplotného čerpadla by musela byť 3 872 kWh elektriny. To by bolo dosiahnuteľné pri priemernom výkonovom čísle počas vykurovacej sezóny 6,9, čo je však nereálne aj pri ideálnych prevádzkových podmienkach či pri nízkoteplotnom tepelnom čerpadle.

Čo však s novostavbou?

Samozrejme, keďže v tomto prípade sa už spravidla počíta s podlahovým vykurovaním, je vykurovanie tepelným čerpadlom jednou z najekonomickejších a najekologickejších alternatív. Návratnosť by sa v tomto prípade počítala voči priamovýhrevnému elektrickému vykurovaniu, ktoré je prevádzkovo nákladnejšie ako vykurovanie plynom.

Neváhajte sa na nás obrátiť

Či už potrebujete vymeniť kotol, alebo plánujete stavať dom, neváhajte osloviť našich odborníkov z TermoTeamu, ktorí vám dokážu poradiť v otázkach týkajúcich sa klasických aj alternatívnych spôsobov vykurovania.

 

Neviete sa rozhodnúť, či je lepšie tepelné čerpadlo alebo plynový kotol?
Nechajte si vypracovať cenovú ponuku a porovnanie nákladov na prevádzku.

Chcem ponuku