Ochrana spotrebiteľa je jednou zo základných priorít Európskej únie a premieta sa, samozrejme, aj do zákonov SR.V roku 2019 bola prijatá nová európska smernica, tú by mal rezort hospodárstva transponovať (preniesť do slovenskej legislatívy) do konca tohto roka.  Podľa smernice by odberatelia mali mať napríklad k dispozícií bezplatný nástroj na porovnanie služieb dodávateľov a záruku, že zmluvy a účty za energie budú prehľadnejšie.
Tieto opatrenia vítame.Zároveň navrhujeme, aby sme transpozíciu viac využili pre posilnenie zraniteľnej skupiny odberateľov. 

 

Zvýšenie ochrany spotrebiteľa pri podomovom predaji

Ochrana spotrebiteľa je potrebná predovšetkým pri podomovom predaji energií. Myslíme si, že kľúčové je zamerať sa na elimináciu nečestných praktík niektorých podomových predajcov. Údaje za rok 2019 totiž hovoria, že mesačne prijmeme v priemere až 1 772 podnetov od zákazníkov, ktoré sa týkajú takýchto praktík.

 

Najčastejšie nekalé praktiky

Naši zákazníci sa sťažujú predovšetkým na nátlakový predaj, nedostatočné alebo zavádzajúce informácie o cene a viazanosti. Stretávajú sa tiež s predajcami, ktorí sa vydávajú za zástupcov našej spoločnosti alebo za odpočtárov a pod touto zámienkou sa snažia získať podpis zákazníka. Iní zasa tvrdia, že VSE končí, že budú odpojení od elektriny, ak novú zmluvu nepodpíšu. Od zákazníkov vieme aj to, že niektorí predajcovia sa uchyľujú k falšovaniu podpisov.

Naši zákazníci sa sťažujú predovšetkým na nátlakový predaj, nedostatočné alebo zavádzajúce informácie o cene a viazanosti. Stretávajú sa tiež s predajcami, ktorí sa vydávajú za zástupcov našej spoločnosti alebo za odpočtárov a pod touto zámienkou sa snažia získať podpis zákazníka. Iní zasa tvrdia, že VSE končí, že budú odpojení od elektriny, ak novú zmluvu nepodpíšu. Od zákazníkov vieme aj to, že niektorí predajcovia sa uchyľujú k falšovaniu podpisov.

 

Etika v podnikaní

Nekalé praktiky poškodzujú dobré meno všetkých dodávateľov. Aj tých, ktorí hrajú fair play. Myslíme si, že dodržiavať etický kódex by mali všetci predajcovia.

V Česku deviati dodávatelia energií nedávno podpísali deklaráciu na ochranu spotrebiteľov. Ich cieľom je prispieť ku kultivácii trhu, posilniť spotrebiteľské práva a obmedziť, ako sami uvádzajú, vyčíňanie energetických šmejdov.

U našich susedov sa môžeme inšpirovať. Prípadná slovenská verzia deklarácie, by mohla byť dobrým začiatkom budovania značky „Dôveryhodný dodávateľ“. Zákazníci by vedeli, že pod touto značkou, pod touto deklaráciou, nájdu dodávateľov, ktorí dodržiavajú pravidlá férového obchodovania a posilňujú práva spotrebiteľa.

 

Úprava legislatívy

Samotná deklarácia bez úpravy legislatívy by však nemusela priniesť želanú odozvu. Je potrebné otvoriť verejnú diskusiu a zainteresovať všetky subjekty zamerané na ochranu spotrebiteľov.

Súčasným riešením je edukácia seniorov a rodinných príslušníkov

 

To, čo môžeme urobiť už dnes, je bojovať proti nekalým praktikám práve edukáciou našich zákazníkov.

Všetkým odporúčame hlavne overovať si poskytnuté informácie, nepodpisovať zmluvy v časovej tiesni a pomáhať svojim rodičom a starým rodičom. Oni patria medzi najzraniteľnejších a často v nevedomosti a pod zámienkou lepšej ceny podpisujú nové zmluvy s podomovým predajcom bez detailného porozumenia podmienok. Dôležité je upozorniť ich na riziká a v prípade akýchkoľvek pochybností, a neplatí to len pri podomových predajcoch s energiami, je možno najlepšie zvážiť, či niekoho k sebe domov vôbec vpustiť.

 

Miroslav Kulla

Ako postupovať, ak ste sa stali obeťou nekalých praktík, čítajte na našej stránke TU.

Odporúčame: Téme sa venuje aj portál euractiv.sk.