Najstarší hotel v Košiciach drží krok s dobou – nabíjačka pre elektromobily už aj v Hoteli Bankov v Košiciach

 

O tom, že ani v krásnom historickom hoteli Bankov, obklopenom lesmi a prírodou nezabúdajú na nové trendy a snažia sa chrániť pomocou moderných technológii svoje prírodné prostredie svedčí aj otvorenie nabíjacej stanice pre elektromobily. Od apríla sú v hoteli Bankov vítaní všetci majitelia elektromobilov. Hotel tak odo dneška nájdete na čoraz hustejšej mape nabíjacích zariadení na území Slovenska sprístupnenej na webe www.kdenabijat.sk. Nabíjacia stanica je spolufinancovaná spoločnosťou Východoslovenská energetika a.s. (VSE), ktorá sa už od roku 2010 snaží elektromobilite pomôcť k rozvoju vo všetkých regiónoch Slovenka.

Nabíjačka v hoteli Bankov je modernou novinkou, ktorá ho odlíši od konkurencie. Nájdete ju, spolu s ostatnými nabíjačkami, na národnej mape e-mobility (www.kdenabijat.sk). Verejne dostupné nabíjačky VSE sú milovníkom elektro pohonu a ich vozidlám k dispozícii aj v Košiciach, Moldave nad Bodvou, Poprade, Prešove, Štóse, Levoči, Bojniciach, Nitre a Bratislave.

„Záujem hotelierov, tak ako nám ho ukazuje aj Hotel Bankov, svedčí o tom, že elektromobilita už nie je len dotovanou vymoženosťou, ale je po nej dopyt aj na trhu. Pri dnešnom počte 370 elektromobilov a plug-in hybridov na Slovenských cestách je to pochopiteľnou potrebou. Iniciatívu hotela Bankov vnímame ako ďalší inovatívny krok vpred. Ide o príklad progresívneho postoja zástupcu súkromného sektora k problematike životného prostredia,“ zhodnotil spustenie nabíjacej stanice v mene Skupiny VSE Holding jej generálny riaditeľ Thomas Hejcman.

„Zriadením nabíjacej stanice pre elektromobily v Hoteli Bankov otvoríme našim hosťom cestu k aktívnemu prístupu k ochrane životného prostredia a prispejeme tak k podpore stále sa zvyšujúceho počtu priekopníkov využívania nových environmentálnych technológií.
Veríme, že túto službu ocenia aj naši klienti, ktorých sa pokúsime touto cestou motivovať k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie“
 uviedla riaditeľka hotela Bankov. Nabíjačka v Hoteli Bankov bude klientom hotela pri využívaní ostatných hotelových služieb k dispozícii zdarma 24 hodín denne.

VSE podporuje elektromobilitu najmä rozvojom nabíjacej infraštruktúry. Aj preto buduje jednu z najpočetnejších sietí verejných nabíjačiek, ktoré sú majiteľom elektromobilov k dispozícii na celom území Slovenska. „Okrem vlastnej nabíjacej siete, ktorú budujeme už od roku 2010, ponúkame našim zákazníkom najmä z business sektoru, aj samotné nabíjacie stanice pre elektromobily s rôznymi výkonmi a funkciami a v neposlednom rade know-how skupiny innogy, ktorá je najväčším Európskym prevádzkovateľom SMART nabíjacej infraštruktúry s viac ako 4700 nabíjacími bodmi. Toto z nás robí spoľahlivých partnerov pri zavádzaní inovácií, akou elektromobilita určite je.“ zdôraznil T. Hejcman na záver.

obrázok Tesla Bankov