Nadácia VSE vyhlásila v polovici októbra svoj prvý grantový program. Podporou malých inovácií chce dať vyniknúť novým myšlienkam, novým technológiám a prispieť tak k zlepšeniu života obyvateľov a komunít východného Slovenska.

 

„Sme pripravení podporiť viacero projektov a celkovo alokovať sumu 120 000 eur,“ prezradil Markus Kaune, predseda správnej rady Nadácie VSE a predseda predstavenstva spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s.

Poslanie programu
Poslaním programu je podporiť projekty, ktoré prispejú k zlepšovaniu života komunít a obyvateľov, a to ako vďaka novým technológiám, tak aj vďaka unikátnym postupom, novým procesom, jednoduchým no účinným zmenám. „Nové myšlienky, prístupy, drobné smart riešenia, ktoré sú navyše dlhodobo udržateľné, vnímame ako hybnú silu spoločnosti ako takej. Ak zdieľate rovnaký názor, je náš program určený práve vám,“ vyzýva M. Kaune.

Komu je výzva určená
Grantový program je určený predovšetkým neziskovým organizáciám a samosprávam. Hlavnou podmienkou je, že projekty musia byť realizované v regióne východného Slovenska a budú slúžiť na podporu verejnoprospešného účelu. Celková suma alokácie grantu je 120 000 eur, pričom na jeden projekt možno žiadať maximálne 5 000 eur.

 

Kľúčové termíny

Vyhlásenie grantového programu14. 10. 2021
Uzávierka pre doručenie žiadostí15. 12. 2021 do konca dňa vrátane
Realizácia projektovod 1. 3. 2022 do 31. 10. 2022

  

 

Viac informácií
Grantovú výzvu, formulár žiadosti o podporu či ďalšie informácie o programe nájdu žiadatelia na webovej stránke.

Individuálne konzultácie k projektom bude možné dohodnúť vopred emailom na nadacia@vseholding.sk počas celej doby trvania grantovej výzvy.