Nadácia VSE vyhlasuje grantový program Za zdravý a čistý kraj

 

Ochrana životného prostredia je jednou z priorít Nadácie VSE. Už v predošlých grantových programoch sme dbali na to, aby boli projekty udržateľné. „Uvedomujeme si, že environmentálne problémy je potrebné riešiť koncepčne, lokálne a ihneď s cieľom minimalizovať škody. Preto dnes vyhlasujeme grantový program s cieľom zlepšiť kvalitu životného prostredia v regióne východného Slovenska,“ uviedla Andrea Danihelová, správkyňa Nadácie VSE.

 

„Negatívne dopady ľudskej činnosti na životné prostredie sa už dostali do takej fázy, keď potrebujeme začať konať.“ konštatuje Andrea Danihelová, správkyňa Nadácie VSE a zároveň dodáva, že „preto sme sa v Nadácii VSE rozhodli dať priestor projektom, ktoré prinesú konkrétne riešenia“.

 

Poslanie programu
Poslaním programu je podporiť projekty, ktoré skvalitnia životné prostredie východného Slovenska. Podporíme projekty zamerané na viditeľné zlepšenie životného prostredia v mestách, obciach ako aj v prírode. Téma ochrany prírody, rastlín, živočíchov, vodných tokov a pod. je veľmi široká, preto aj grantová výzva je otvorená viacerým možnostiam riešenia súčasnej situácie. Andrea Danihelová doplnila, že „Nadácia VSE hľadá projekty, ktoré prinesú zmeny pretrvávajúce do budúcna.“

 

Komu je výzva určená
Grantový program je určený predovšetkým mimovládnym organizáciám, školám, samosprávam ale aj štátnym rozpočtovým a príspevkovým organizáciám. Hlavnou podmienkou je, že projekty musia byť realizované v regióne východného Slovenska a budú slúžiť na podporu verejnoprospešného účelu. Celková suma alokácie grantu je 40 000 eur, pričom na jeden projekt možno žiadať maximálne 4 000 eur.

 

Dôležité termíny

 

Vyhlásenie grantového programu2. 11. 2022
Uzávierka pre doručenie žiadostí6. 1. 2023
Realizácia projektov1. 4. 2023 - 31. 10. 2023

 

 

 

Viac informácií
Všetky dôležité informácie sú dostupné na webstránke Nadácie VSE. Záujemcovia sa majú možnosť zúčastniť aj informačného online webinára, ktorý sa uskutoční dňa 22. novembra 2022 o 14:00 hod. Prihlásiť sa môžu prostredníctvom formulára MS Forms

Individuálne konzultácie k projektom bude možné dohodnúť vopred emailom na nadacia@vseholding.sk počas celej doby trvania grantovej výzvy.