Nadácia VSE dnes vyhlásila svoj druhý grantový program s názvom Na pomoc duši i telu. Pridáva sa tak k spoločnostiam Skupiny VSE Holding a verejne prezentuje dôležitosť ochrany fyzického a duševného zdravia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

 

Pandémia upriamila pozornosť na zdravie, fyzické i to duševné. „Ako nájsť psychickú a fyzickú rovnováhu, ako sa vyrovnať s osamelosťou, ako sa opäť začať pravidelne hýbať... Vnímame mnoho otvorených otázok a veríme, že náš program pomôže odpovedať aspoň na niektoré z nich,“ prezentuje správkyňa Nadácie VSE Andrea Danihelová.

 

Cieľ programu
Cieľom programu je podporiť projekty, ktoré sú zamerané na rozvoj psychického a fyzického zdravia, a to v rôznych formách a pre rôzne cieľové skupiny. Projekty musia byť zamerané na vzdelávanie, alebo iné kreatívne formy výchovy, pomoci a komunikácie tak, aby dokázali vytvoriť psychickú pohodu, rozvíjať imunitu a zdravý životný štýl.

 

Komu je výzva určená
Grantový program je určený predovšetkým neziskovým organizáciám, školám a samosprávam. Súčasne platí, že projekty musia riešiť otázky vyvolané pandémiou ochorenia COVID-19.
Celková suma alokácie grantu je 50 000 eur, pričom na jeden projekt možno žiadať maximálne 3 000 eur.

 

Kľúčové termíny

Vyhlásenie grantového programu15. 2. 2022
Uzávierka pre doručenie žiadostí14. 3. 2022 do konca dňa vrátane
Realizácia projektovOd 1. 5. 2022 do 30. 10. 2022 

 

 

Viac informácií
Grantovú výzvu a ďalšie informácie o programe nájdu žiadatelia na webovej stránke.

Nadácia VSE pripravuje k výzve informačný online webinár, ktorý sa uskutoční dňa 22. februára 2022 o 17:00 hod, na ktorý je možné sa prihlásiť prostredníctvom formulára NA TOMTO LINKU.

Individuálne konzultácie k projektom bude možné dohodnúť vopred emailom na nadacia@vseholding.sk počas celej doby trvania grantovej výzvy.