Spoločnosť je súčasťou medzinárodnej skupiny HOVAL. Zameriava sa na výrobu a dodávku riešení pre vykurovanie, vetranie a rekuperáciu tepla.
 

Prvotná obhliadka priestorov a komunikácia s klientom

Závod HOVAL v Istebnom mal už pri našej prvej návšteve spracovaný návrh a koncept novej svetelnej sústavy v hale B od konkurencie. Súhlasili sme s vypracovaním cenovej ponuky kvôli porovnaniu. Požiadali sme však klienta o prehliadku celej výroby, keďže správne pochopenie fungovania spoločnosti a ich reálnych požiadaviek na osvetlenie je podmienkou pre dosiahnutie želaného výsledku. 
 

Počiatočný stav

Existujúce osvetlenie závodu HOVAL nespĺňalo legislatívnu normu a nebolo prispôsobené požiadavkám klienta, ktoré sa týkaliflexibility v ovládaní osvetleniaa jeho prispôsobeniu meniacim sa výrobným podmienkam.
 

Pôvodne navrhnutý koncept:

 • neriešil rozdelenie výrobnej haly na menšie pracoviská – ovládanie jednotlivých častí v reálnom čase by teda nebolo možné,
 • nepracoval s denným príspevkom svetla cez veľké svetlíky v strede haly a tmavšími priestormi po jej okrajoch – riadenie haly ako celku by neprinieslo vôbec želaný stav, ani z pohľadu dodržania vyhovujúcich svetelných podmienok, ani z pohľadu dosiahnutia maximálnych možných úspor,
 • držal sa striktne analógového ovládania a navrhoval iba výmenu ovládacích skriniek, čím by klient nezískal žiadnu pridanú hodnotu.
 

Riešenie od VSE

Nami navrhované riešenie sa často odlišuje od očakávaní klientov. Je to vďaka tomu, že máme komplexný pohľad na problém a sme nezávislí od konkrétnych výrobcov technologických zariadení. To nám umožňuje predstaviť klientom rôzne varianty riešenia spolu s ich výhodami a nevýhodami.  

„Novým návrhom sme sa presvedčili, že VSE naozaj rozumie práci, ktorú robí a vie čo je potrebné, aby boli naše požiadavky na osvetlenie výrobnej haly splnené. Navyše sme
do modernizácie nemuseli investovať žiadne vlastné financie a splácame ju z úspor. Sme radi, že sa nám podarilo nájsť takého partnera.“ Tomáš Horňák, konateľ, HOVAL, s.r.o.

Rozdiel oproti konkurencii:

 • zmapovali sme súčasný stav,
 • vypracovali návrh novej svetelnej sústavy, 
 • návrh inštalácie automatického systému regulácie osvetlenia,
 • návrh autonómneho senzorového riadenia,
 • zároveň sme návrhom osvetlenia upozornili aj na legislatívnu podmienku núdzového osvetlenia,
 • na záver sme klientovi predstavili možnosti financovania projektu – formou garantovanej energetickej služby so zmluvnou garanciou úspory, kedy nemusí klient investovať do realizácie diela ani euro. 

Garantovaná energetická služba

 • Ide o službu, ktorou zhodnotíte svoj majetok bez nutnosti investovania vlastných prostriedkov.
 • GES je služba, nie úver, preto nezhoršuje úverové riziko zákazníka.
 • Financovanie projektu prebieha prostredníctvom splácania investície z dosiahnutých úspor.
 • Úspory sú zmluvne garantované dodávateľom.
 • Vhodné pre verejný aj súkromný sektor.

Výpočet úspor

Napriek relatívne krátkej prevádzkovej dobe klienta sme navrhli riešenie, ktoré spĺňa všetky legislatívne požiadavky na novú svetelnú sústavu so želanou funkcionalitou a flexibilitou. Vďaka systému automatickej regulácie osvetlenia dosahujú úspory až 65 % s návratnosťou do 5 rokov.

Realizované práce

Celkovo sme nainštalovali 107 ks 107W a 22 ks 126W LED svietidiel vo výrobnej hale a 16 ks 107W v sklade. Všetky svietidlá sú regulovateľné s možnosťou obojsmernej komunikácie s neustálymi informáciami o stave svetelnej sústavy. Projekt sme doplnili o 33 ks núdzových self-test LED svietidiel s núdzovým napájaním až na 3 hodiny. Riadenie osvetlenia funguje duálne cez manuálne ovládacie panely s možnosťou plne automatického režimu osvetlenia riadeného senzormi a s možnosťou manuálneho ovládania a regulácie ich výkonu. Senzory vyhodnocujú nielen jas svetla, ale aj pohyb osôb a v prípade dlhodobej neprítomnosti stmievajú svietidlá na minimálnu bezpečnostnú úroveň. Stav svetelnej sústavy je možné skontrolovať aj cez mobilné zariadenia (tablet, smartfón) alebo počítač. 

„Realizácia prebehla hladko. Vo VSE sa prispôsobili nášmu výrobnému plánu, ktorý nebol nijako modernizáciou obmedzený. Všetko, na čom sme sa dohodli, splnili. Dokonca aj viac a promptne zareagovali na naše zmeny.“ Miroslav Podhorány, prevádzkový manažér, HOVAL, s.r.o.

Sme radi, že sme mohli realizovať ďalší zaujímavý projekt obnovy svetelnej sústavy. 
Spokojnosť klienta s dodaním riešenia, ktoré naozaj reflektuje požiadavky výroby, priniesla rozšírenie spolupráce aj na ďalšej modernizácii prevádzky HOVAL.

Výhody nami navrhnutého systému riadenia:

 • samostatné káblové rozvody na komunikáciu – sústava je stabilnejšia a modulárna,
 • decentralizácia systému – prináša flexibilitu a umožňuje konfigurovať všetky zariadenia nezávisle od seba,
 • senzorové riadenie – umožňuje dosiahnuť najväčšiu energetickú efektivitu, bez zhoršenia svetelných podmienok na pracoviskách.

VSE a VSE Solutions sú odborní a profesionálni partneri pre vaše realizácie:

 • bohaté skúsenosti v energetike,
 • ekologické riešenia, 
 • komplexný prístup od návrhu cez realizáciu až po servis,
 • kvalitné overené technológie. 
 

Sme tu pre vás

VSE aj s dcérskou spoločnosťou VSE Solutions ponúka inteligentné riešenia s reguláciou týkajúce sa osvetlenia, vykurovania, chladenia či vzduchotechniky. Zabezpečuje hĺbkovú analýzu, navrhuje technické riešenia na mieru vrátane vyčíslenia očakávaných investičných nákladov. Realizuje celé projekty a navyše ponúka možnosť financovania formou EPC služby. Prostredníctvom spoločnosti VSE Solutions poskytujeme zákazníkom servis a máme ďalšie plány týkajúce sa energetických riešení.
Placeholder
Sme tu pre vaše ambiciózne projekty.
Ak máte záujem o bližšie informácie.