innogy Slovensko sa zlučuje s VSE

  •  Skupina VSE Holding zastrešuje všetky svoje obchodné aktivity pod jednu značku
  •  Zákazníkov čakajú výhody plynúce z dodávky oboch komodít pod jednou strechou

Košice 27. máj 2022

 

Zlúčenie sesterských spoločností Východoslovenská energetika a innogy Slovensko dnes schválilo valné zhromaždenie VSE Holding, ako aj valné zhromaždenie VSE a innogy Slovensko. Spoločnosť innogy Slovensko sa zruší bez likvidácie formou zlúčenia so spoločnosťou VSE, ktorá bude právnym nástupcom innogy Slovensko. Zlúčenie nastane zápisom do Obchodného registra SR, pričom očakávaný deň zápisu je 1. júl 2022.

„Našou prioritou je podporovať lokálne značky a zákazníkom priniesť výhody jednej silnej a stabilnej spoločnosti - VSE,“ prezentuje dôvody transakcie Juraj Bayer, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VSE.

 

Zákazníci nemusia podniknúť žiadne kroky
Spoločnosť innogy Slovensko bude svojim zákazníkom z radov domácností i firiem a organizácii dodávať zemný plyn do júna 2022. Od júla, resp. dňom zápisu transakcie do ORSR, bude ich dodávateľom spoločnosť VSE, ktorá je držiteľom oprávnenia na dodávku zemného plynu. Rovnako to platí i pre ďalšie produkty a služby.

„Forma zlúčenia nám umožní naďalej poskytovať kvalitné služby tak, aby zákazníci nepocítili žiadnu zmenu. Zákazníci nemusia robiť žiadne kroky, VSE plynulo prevezme všetky záväzky innogy Slovensko, vrátane dodávky zemného plynu na celom území krajiny i ponuku ďalších produktov a služieb,“ zdôrazňuje J. Bayer.

 

„Zákazníkov ubezpečujeme, že transakcia nie je dôvodom na zmenu ceny či zmluvných podmienok,“ uisťuje J. Bayer. Spoločnosť VSE nebude meniť ani spôsob platby za zemný plyn, ani bankové spojenia, na ktoré sú zákazníci zvyknutí. Bližšie informácie zverejní VSE na svojej webovej stránke a každý zákazník bude adresne informovaný.

 

Výhody dodávky oboch komodít pod jednou strechou
Zákazníci, ktorí sú odberateľmi zemného plynu od innogy a odberateľmi elektriny od VSE, budú mať už len jedného dodávateľa – VSE a.s. „Zákazníkom sa zjednoduší predovšetkým komunikácia. Namiesto dvoch dodávateľov budú mať jedného, s ktorým vybavia všetky svoje požiadavky týkajúce sa zemného plynu i elektriny,“ vyzdvihuje J. Bayer.

Na komunikáciu môžu zákazníci využívať predovšetkým webovú stránku www.vse.sk, online službu Webcentrum, či Linku VSE. Faktúry budú prichádzať už len od VSE a.s.

„Ako sme už zdôraznili, transakcia nebude mať žiadny dopad na zákazníkov a ani na obchodných partnerov innogy Slovensko. Všetky práva a povinnosti prevezme VSE ako nástupnícka spoločnosť,“ uzatvára J. Bayer.

Meníme aj meno innogy Solutions
Spoločnosť VSE súčasne rozhodla o zmene obchodného mena svojej dcérskej spoločnosti innogy Solutions. Táto zmena nastane rovnako dňa 1. júla 2022, čo je predpokladaný deň zápisu do ORSR. Nový obchodný názov spoločnosti bude VSE Solutions s.r.o.

VSE je silný a stabilný dodávateľ energií,
ktorému dôveruje viac ako 500 000 zákazníkov.

Spoločnosť plní svoje záväzky, pre svojich zákazníkov
zabezpečuje plynulú dodávku energií a dokáže sa postarať
aj o ďalších odberateľov v režime dodávateľa poslednej inštancie.

Zárukou stability a sily VSE sú dvaja akcionári –
Slovenská republika ako väčšinový vlastník akcií
a nemecký energetický koncern E.ON.