Vďaka VSE sú elektromobily vítané aj na Spiši

 

Od konca decembra môžu majitelia elektromobilov dobíjať svoje vozidlá už aj v hoteli Metropol v Spišskej Novej Vsi. Hotel tak odo dneška nájdete na čoraz hustejšej mape nabíjacích zariadení na území Slovenska. Nabíjacia stanica Východoslovenskej energetiky a.s. (VSE) je prvým výsledkom spolupráce, ku ktorej sa Mesto Spišská Nová Ves a VSE zaviazali podpisom Memoranda o podpore elektromobility.

Signatári memoranda sa v ňom, spolu s ďalšími odbornými organizáciami a štátnymi inštitúciami, zaviazali systematicky rozvíjať sektor elektromobility, ktorý reflektuje technologický pokrok. Sú pripravení spoločne analyzovať a navrhovať opatrenia, ktoré urýchlia rozvoj elektromobility na území mesta.

Nabíjačka v hoteli Metropol je modernou novinkou, ktorá ho odlíši od konkurencie. Nájdete ju, spolu s ostatnými nabíjačkami, na národnej mape e-mobility www.kdenabijat.sk. Verejne dostupné nabíjačky VSE sú milovníkom elektro pohonu a ich vozidlám k dispozícii aj v Košiciach, Poprade, Prešove, Štóse, Levoči, Bojniciach, Nitre a Bratislave.

„Iniciatívu hotela Metropol vnímame ako prelomový bod. Ide o príklad progresívneho postoja zástupcu súkromného sektora k problematike životného prostredia,“ zhodnotil spustenie nabíjacej stanice v mene Skupiny VSE Holding jej generálny riaditeľ Thomas Hejcman. „Sme veľmi radi, že v Metropole si vybrali jedno z našich „inteligentných“ riešení. Nabíjačka eBox Smart totiž umožňuje jej ovládanie priamo z recepcie hotela,“ doplnil T. Hejcman.

„Hoci v západných krajinách Európskej únie sa klasické automobily snažia z miest skôr vytláčať, na Slovensku ich počet stále veľmi rýchlo rastie. Som preto rád, že môžeme naše služby oživiť i takýmto spôsobom a zároveň tak vyslať signál verejnosti, že to s ekologickým prístupom v rozvoji cestovného ruchu myslíme v našom hoteli naozaj vážne,“ uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Hotel Metropol a.s. Jozef Farkaš. Nabíjačka v Metropole bude klientom hotela k dispozícii zdarma 24 hodín denne.

„Naše mesto stálo stáročia na špici technologického rozvoja spoločnosti, a to nielen v oblasti kovolejárstva alebo baníctva. Spišská Nová Ves sa dostala medzi prvé elektrifikované mestá na svete, o čom svedčí skutočnosť, že sme v roku 1894 zaviedli v meste elektrické osvetlenie, ktoré bolo výnimočným ešte desiatky rokov potom pre väčšinu Slovenska. Táto tradícia nás zaväzuje a inšpiruje k podpore každého technického napredovania. Nabíjaciu stanicu pre elektromobily na území centra Spišskej Novej Vsi nielen vítame, ale budeme ju prezentovať a propagovať pred verejnosťou, domácimi i návštevníkmi mesta,“ uviedol primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný.

VSE podporuje elektromobilitu najmä rozvojom nabíjacej infraštruktúry. Aj preto buduje jednu z najpočetnejších sietí verejných nabíjačiek, ktoré sú majiteľom elektromobilov k dispozícii okrem východného Slovenska už aj v Nitre a Bratislave. „Od roku 2010 sa snažíme byť lídrom v zavádzaní konceptu eMobility na slovenských cestách. Preto sme, ako prví na Slovensku, do svojho vozového parku v roku 2011 kúpili výhradne elektrické vozidlo a každý rok sa snažíme priniesť niečo nové aj pre verejnosť,“ zdôraznil T. Hejcman na záver.

 

Fotogaléria:

obrázok elektromobilita

obrázok elektromobilita

obrázok elektromobilita

obrázok elektromobilita