Zdroj: bigstock.com

Rozhodli ste sa pre klimatizáciu a čaká vás jej elektrické zapojenie? Zverte ho do rúk odborníkom. Pri neodbornej montáži sa môže zariadenie nielen poškodiť, ale aj úplne zničiť. Ako elektrické zapojenie klimatizácie prebieha a na čo všetko si pri ňom treba dávať pozor? 

Ako funguje klimatizácia? 

Klimatizácia pracujepodobne ako tepelné čerpadlo so systémom vzduch/vzduch.To odoberá teplo zo vzduchu v exteriéri a ohrieva ním vzduch v interiéri. 

Pri klimatizácii je tento proces opačný –teplo sa zvnútra miestnosti odvádza von(ak sa klimatizácia nepoužíva na zohrievanie). Ochladenie vzduchu zabezpečuje chladivo, ktoré sa z vnútornej jednotky prečerpáva do vonkajšej.

Väčšina klimatizácii sa skladá z:

 • kompresora(vo vonkajšej jednotke),
 • kondenzátora(vo vonkajšej jednotke),
 • výparníka(vo vnútornej jednotke),
 • ventilátora(vo vonkajšej aj vnútornej jednotke),
 • chemického chladiva(putuje medzi oboma).

Druhy zapojenia klimatizácie podľa typu


1. Mobilná klimatizácia

Mobilná klimatizácia sa skladá z jedného zariadenia, ktoréplní funkciu vonkajšej aj vnútornej jednotky zároveň. Ak sa pre tento typ rozhodnete, musíte zabezpečiť odvod ochladeného alebo ohriateho vzduchu z interiéru. Vyriešiť to môžete buďdierou v stene, aleboodvádzaním cez oknopomocou ventilačnej rúry. 

Elektrické zapojenie mobilnej klimatizácie je jednoduché azvládnete ho aj bez odborníka. Stačí, keď ju zapojíte do bežnej 230 V zásuvky. 

2. Split klimatizácia 

Splitklimatizácieuž fungujú na princípevnútornej a vonkajšej jednotky. Vnútorná jednotka má napájací kábel, ktorý môžete zapojiť aj do bežnej zásuvky. Vonkajšia by mala mať vlastné pripojenie alebo sa dajú prepojiťkomunikačným káblom. Tento spôsob je jednoduchší aj bezpečnejší. 

Split klimatizácie sa zvyknú rozdeľovať i podľa toho, kde sa umiestni vnútorná jednotka. Môžu byť: 

 • nástenné,
 • parapetné,
 • podstropné,
 • kazetové. 

3. Multisplit klimatizácia 

Pri multisplit klimatizáciách mátejednu vonkajšiu jednotku a viac vnútorných. Vonkajšia jednotka berie prúd na fungovanie zo samostatného elektrického okruhu, ktorý má aj vlastné istenie. Vnútorné jednotky sa k tej vonkajšejpripájajú komunikačným káblom.

Zdroj: bigstock.com

Ako sa vzduch dostáva z miestnosti pri split a multisplit klimatizáciách? 

Vonkajšiu aj vnútornú jednotku či jednotky prepája ohybné medené potrubie, v ktorom jechladivo a komunikačný kábel. Komunikačný kábel je bežný silový kábel, ktorý by mal zvládnuť napätie 230 V a dostatočný prúd. 

Chladivo zabezpečuje primárnu funkciu klimatizácie – chladenie. Vplyvom tlaku a teplotydokáže meniť svoje skupenstvoz plynného na kvapalné a naopak. Vo výparníku sa chladivo mení na plyn a v kondenzátore na kvapalinu.  
 

Ako uložiť káble a potrubie pri elektrickom zapojeníklimatizácie

Jednou z najdôležitejších vecí pri zapájaní klimatizácie jeumiestnenie káblov a potrubia. Medené potrubie chráni hrubá vrstva izolácie, ktorá zväčšuje jeho šírku. Pri komunikačnom kábli a potrubí je ešte aj plastová rúrka na odvod kondenzátu. Všetky tieto prepojenia tak musíte niekam „skryť“. Na výber máte dve možnosti: 
 
 • môžetevyužiť plastovú lištu,
 • alebokabeláž uložiť do steny.
Pri uložení do steny treba počítať sosekaním do muriva. So stavebnými úpravami musíte rátať aj po dokončení elektrického zapojenia klimatizácie. Dieru bude treba „zaplátať“ a stenu opätovne vymaľovať (ak sa, samozrejme, klíma neinštaluje v novostavbe, kde ešte omietky nie sú). Hoci je tento spôsob pracnejší,pôsobí estetickejšie. Keď zvolíte lištu, bude ju stále vidno.  

Neexistuje však správna možnosť. Všetko závisí od vašich preferencií a možností. Najlepšou voľbou je, ak k vám ešte pred zaobstaraním klimatizácie príde technik (alebo to s vami preberie po telefóne), ktorý vám pomôže nielen s výberom, ale ajso spôsobom uloženia a ideálnym elektrickým zapojením
 

Aké káble pripraviť na elektrické zapojenie klimatizácie? 

Na prepojenie oboch jednotiek sa väčšinou používatyp kábla, ktorý špecifikuje výrobca. Ak to tak nie je,používajú sa bežné silové káble. Najpoužívanejšie sú typyCYKYaleboNYM. Ak budete klimatizáciu napájať zo zásuvky, používa sa kábelCYSY, ktorý je určený na pohyblivé prívody. 

Aké ističe vybrať?

Vhodné istenie takisto špecifikuje výrobca.Ak to tak nie je, ističe sa odhadujú sa podľa elektrického príkonu klimatizácie.
 

Typy ističov podľa príkonu klimatizácie 

 • Elektrický príkon 1 500 W– budete potrebovať kábel 3 × 1,5 mm2 a 10 A istič.
 • Elektrický príkon od 2 000 W do 3 500 W– budete potrebovať kábel 3 × 2,5 mm2 a 16 A istič.
Ak budete zapájať viacero výkonných vonkajších jednotiek pri multisplit klimatizácii, budete potrebovaťhrubší prierez vodičov alebo trojfázové napájanie– kábel 5 × 1,5 mm2 alebo 5 × 2,5 mm2.

Najvhodnejšie je použiťističe s označením C, ktoré majú dlhší reakčný čas. Znamená to, že ichnijako neovplyvní zvýšenie prúdupri rozbehu kompresora v klimatizácii. Vďaka nim savyhnete neželaným výpadkom
Zdroj: bigstock.com
Ak však máte klimatizáciu sosoft štart obvodmi, ktoré obmedzujú rozbehový prúd, môžete použiť ajklasické B ističe. Tie sa najčastejšie používajú pri zapájaní bežných spotrebičov v domácnosti. Napríklad televízie, počítača či elektrickej rúry. 

Voľba správneho ističa je veľmi dôležitá pre správne fungovanie aj bezpečnosť, preto ju vždy nechajte na montážneho technika. Ak bude istič nesprávny, nemusí pri skrate včas prerušiť elektrický obvod. Hrozí, že sa tak vaša klimatizácia zničí alebo začne horieť.
 

Pripojenie klimatizácie k sieti

Elektrické zapojenie klimatizácie môžete spraviť dvomi spôsobmi:
 • cez zásuvku,
 • oddelením vodiča cez rozvádzač– napojením kábla napevno cez samostatný elektrický  okruh a istič. 
Zapojenie cez zásuvku by malo byťlen krajným riešením. Odporúča sa iba vtedy, ak je príkon klimatizácie malý, sieť má dostatočný výkon a zásuvka je blízko jednotky. 

Ak sa samostatný elektrický okruh nedá zrealizovať, klimatizácia môžete napojiťna už existujúcu elektrickú vetvu, ktorá má dostatočný príkon.
 

Elektrické zapojenie klimatizácie nie je pre domácich majstrov

Hoci sa vám elektrické zapojenie klimatizácie môže zdať jednoduché, nie je to tak. Ak nie ste elektrikár či montážny technik s oprávnením, nepúšťajte sa doň. Ak sa vám pri neodbornej inštalácii klimatizácia poškodí,automaticky na ňu stratíte záruku. Pri montáži sa navyše pracuje s chemickými látkami, ktoré môžu byť toxické aj horľavé. Samostatne si môžete namontovať iba prenosnú klimatizáciu. 
Placeholder
Takto vybavené klimatizácie sú dnes dostupné pre každého aj na mesačné splátky.
Nezaháľajte, pozrite si naše klimatizácie a my vám zašleme nezáväznú cenovú ponuku.