Rozhodnutím spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. dochádza od 1. 1. 2020 k zmene termínu fakturácie plynu u domácností, ktoré doposiaľ dostávali faktúru v decembri.

V súlade s novelou zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike tak bude ročné vyúčtovanie spotreby plynu posielané všetkým domácnostiam v mesiacoch január až november.

Každého z týchto zákazníkov budeme informovať o novom termíne vyúčtovania listom, ktorý mu zašleme do 20. januára 2020.