Inovovali sme naše procesy a skrátili čas vybavenia pri prepise. Vďaka tomu teraz máte viac času na aktivity, ktoré vám prinášajú radosť.

 

Výhody prepisu po novom:

 1. Skrátenie času na vybavenie prepisu z priemerných 30 na 5 minút.
 2. K vybaveniu prepisu stačí len občiansky preukaz a 1 podpis na Žiadosť o prepis.
 3. Nemusíte už preukazovať vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti a predkladať tieto dokumenty:
  • list vlastníctva,
  • kúpnu alebo nájomnú zmluvu,
  • čestné vyhlásenie,
  • súhlas spoluvlastníkov,
  • právoplatné dedičské konanie,
  • členstvo v družstve.