Nekalé praktiky pri podomovom predaji elektriny sú problémom už niekoľko rokov. Upozorňujú nás na to samotní zákazníci.

Od zákazníkov vieme, že niektorí predajcovia sa uchyľujú k nekalým praktikám a stalo sa tak aj v týchto dňoch v Bardejove. Ak dostaneme od zákazníkov informáciu, že sa cítia byť podvedení, tak posielame do danej lokality SMS aj ostatným zákazníkom. Zároveň sme im k dispozícii v našich zákazníckych centrách, kde im poradíme.

Môže sa stať, že niektorí podomoví predajcovia budú zákazníkom tvrdiť, že VSE, končí svoju činnosť, že je potrebné podpísať s nimi ihneď novú zmluvu, aby zákazníci neostali bez elektriny. Nie je to pravda. VSE naďalej garantuje dodávku elektriny a vďaka novej značke innogy sa zákazníci môžu tešiť na inovatívne produkty.

Je dôležité, aby si odberatelia uvedomili, že sa musia mať na pozore, že si musia predajcov a poskytované informácie overovať a v žiadnom prípadne nepodpisovať zmluvy v časovej tiesni či za nevýhodných podmienok. Zákazníkom odporúčame, aby nás v prípade akýchkoľvek pochybností kontaktovali na bezplatnej linke Bezpečného predaja 0800 123 532 a overili si totožnosť predajcu, resp. poskytované informácie. Na linku Bezpečného predaja môžu zákazníci volať aj v prípade, keď už zmluvu s novým dodávateľom podpísali za nevýhodných podmienok a chcú to zmeniť.

Zákazníkom sme pripravení pomôcť aj v našich zákazníckych centrách. V súlade s legislatívou je možné do 14 dní od zmluvy odstúpiť a zastaviť tak proces zmeny dodávateľa. Ak zákazníci zmeškajú lehotu na odstúpenie, prichádza do úvahy výpoveď. Tu je treba dať pozor na všetky podmienky uzatvorenej zmluvy a prípadne rátať so sankciami za predčasné ukončenie zmluvného vzťahu.

Nekalé praktiky na trhu s elektrinou poškodzujú dobré meno každej spoločnosti, ktorá hrá FAIR PLAY. Ochrana spotrebiteľa je jednou zo základných priorít Európskej únie a premieta sa samozrejme aj do zákonov SR. Spotrebiteľa pred nekalými praktikami chráni viacero predpisov. Dohľad nad ochranou spotrebiteľa prevzali také kľúčové inštitúcie ako sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetví či Slovenská obchodná inšpekcia. VSE je tiež pripravená pomôcť.