Aktuálne o zmenách ceny elektriny

Spoločnosti Východoslovenská energetika záleží na jej zákazníkoch. My sami sme sa zúčastňovali stretnutí na úrovni akcionárov, ministerstva hospodárstva i ďalších subjektov, aby sa vzniknutá situácia vyriešila v prospech zákazníkov.

Našich zákazníkov teraz prosíme o zhovievavosť, musíme si počkať na schválenie novej vyhlášky, ako dnes avizovali premiér SR a minister hospodárstva SR.

Zároveň všetkých zákazníkov ubezpečujeme, že keď dôjde k legislatívnym zmenám, budeme nanovo prepočítavať koncové ceny, faktúry a preddavkové platby. Samozrejme zohľadníme už vyúčtované faktúry, resp. zaplatené preddavkové platby. Každého zákazníka budeme informovať.

Kým bude schválená nová vyhláška a upraví sa koncová cena, budeme postupovať štandardným procesom a v súlade s platným cenovým rozhodnutím.