Často kladené otázky našich zákazníkov k zmene cien energií

V predchádzajúcich týždňoch ste mohli v médiách zachytiť rôzne správy o cenách za distribúciu elektriny. Vnímame, že pre Vás, nemusí byť jednoduché orientovať sa v množstve uverejnených informácií. Ponúkame Vám preto prehľad často kladených otázok, ktoré denne dostávame od zákazníkov a naše odpovede na nich.

 • Kedy začala VSE rozposielať opravné faktúry domácnostiam?
 • Posiela VSE opravné faktúry domácnostiam poštou, emailom alebo využíva služby svojich pracovníkov?
 • Komu VSE zašle opravnú faktúru?
 • Čo mám robiť, ak už nemám k dispozícií pôvodnú faktúru?
 • Čo mám robiť, keď dostanem opravnú faktúru?
 • Čo mám robiť, ak som neuhradil nedoplatok z pôvodnej faktúry?
 • Čo mám robiť, ak som uhradil nedoplatok z pôvodnej faktúry?
 • Do kedy mám uhradiť nedoplatok z opravnej faktúry?
 • Čo mám robiť, ak je výsledkom opravnej aj pôvodnej faktúry preplatok?
 • Čo mám robiť, ak je výsledkom opravnej aj pôvodnej faktúry nedoplatok?
 • Čo mám robiť, ak je výsledkom opravnej faktúry nedoplatok a výsledkom pôvodnej faktúry bol preplatok?
 • Čo mám robiť, ak je výsledkom opravnej faktúry preplatok a výsledkom pôvodnej faktúry bol nedoplatok?
 • Ako a kedy mi VSE zašle môj preplatok z opravnej faktúry?
 • Čo mám robiť, ak som neuhradil preddavkové platby / zálohy za prvé mesiace tohto roka?
 • Čo mám robiť, ak som dostal upomienku za neuhradené preddavkové platby / zálohy?
 • Do kedy mám uhradiť preddavkové platby / zálohy za prvé mesiace 2017, ak som tak ešte neurobil?
 • Čo mám robiť, ak som uhradil preddavkové platby / zálohy za prvé mesiace tohto roka? Mám platiť rovnakú sumu naďalej?
 • Bude VSE posielať aj nové rozpisy záloh / preddavkových platieb?
 • Bude mi VSE upravovať preddavkové platby / zálohy, aj keď som ich mal doteraz zafixované?
 • Podľa nového rozpisu mám preddavkové platby / zálohy nižšie. Môžem si ich navýšiť?
 • Prečo mám vyššie preddavkové platby / zálohy ako som mal v roku 2016?
 • Prečo mám vyššie preddavkové platby / zálohy ako som mal v pôvodnom rozpise pre rok 2017?
 • Aká bude cena elektriny pre rok 2017?