Východoslovenská energetika, člen innogy, opäť upozorňuje zákazníkov na nekalé praktiky na trhu s elektrinou a zemným plynom.

 

Čo vám hrozí?

  • Nátlakový predaj na spôsob „ber hneď alebo nechaj tak“.
  • Nekorektné vypočítavanie zliav a skresľovanie informácie o cene.
  • Porušovanie spotrebiteľských práv.

Ako sa môžete brániť?

  • Overujte si poskytované informácie:
    koľko mesiacov platí zľava; ako dlho budete viazaní; koľko ušetríte ročne v eurách.
  • Nepodpisujte zmluvy v časovej tiesni:
    nechajte si čas na prečítanie zmluvy, lebo každá seriózna ponuka bude platiť aj zajtra; ak ste už zmluvu podpísali, môžete od nej do 14 dní odstúpiť bez akýchkoľvek sankcií.

 

 

Prečítajte si aj o konkrétnych skúsenostiach našich zákazníkov

O platnosti zľavy
Zvýhodnená a predajcom prezentovaná cena platí často len do konca kalendárneho roka. Po novom roku platí zvyčajne cena už podľa nového cenníka s vyššími cenami.

O viazanosti
Niektorí zákazníci pri podpise zmluvy nevedeli, že budú viazaní na 5 rokov.

O výške záloh
Zákazník dostal informáciu, že bude platiť nižšiu mesačnú platbu ako vo VSE alebo innogy. Skutočným dôvodom je pritom rôzny počet záloh počas roka. Vo VSE ich zákazníci platia 11, v niektorých spoločnostiach je počas roka záloh 12. V takom prípade je potom ročná platba rozdelená na 12 častí samozrejme nižšia. Vo VSE to znamená, že v mesiaci, kedy má zákazník vyúčtovanie, neplatí zálohovú platbu.

O dôvere
Niektorí podomoví predajcovia si budujú dôveryhodnosť cez oznamy v obecnom rozhlase. Tieto oznamy sú však platené, preto skutočnosť, že oznam vysiela obecný rozhlas, vôbec nemusí byť zárukou serióznosti predajcov. Obsahom týchto vyhlásení je, že domácnosti navštívi energetická spoločnosť, ktorá bude poskytovať zľavy na elektrinu a plyn. Obyvatelia si majú pripraviť faktúry. Častokrát títo obchodníci tvrdia, že sa podpisom zmluvy nič nemení a zákazník ostáva vo VSE.

O porušovaní zákona
Každý odberateľ má byť informovaný o možnosti odstúpenia od zmluvy, má mať k dispozícií príslušné tlačivá súvisiace s odstúpením a, samozrejme, samotnú zmluvu o združenej dodávke. To sa podľa výpovedí našich zákazníkov nedeje, čo znamená, že im je znemožnené využiť 14-dňovú lehotu na odstúpenie.