Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadosti v súvislosti s kompenzáciou tarify za prevádzkovanie systému (TPS) na rozpočtový rok 2023. Výzva sa týka oprávnených energeticky náročných podnikov, ktoré spĺňajú kritéria ustanovené zákonom o podpore OZE č. 309/2009 Z. z. Zámerom je, aby energeticky náročné podniky, z pohľadu spotreby, nedotovali výrobu z OZE prostredníctvom vysokých platieb za TPS.

 

Podanie žiadosti do konca júla

Kritéria kladené zákonom sa týkajú spotreby, platobnej disciplíny, druhu výroby a pod. Žiadosť je potrebné predložiť samostatne priamo na MH SR, pričom
lehota na jej podanie je do 31. 7. 2023

 

Všetky podrobné informácie ako aj formuláre žiadostí nájdete na webovej stránke MH SR. Detaily výzvy sú zverejnené TU.

Zákazníkov, ktorí majú na uvedenú kompenzáciu nárok, sme začiatkom júla kontaktovali individuálne. 

V prípade otázok sa obráťte na svojho osobného biznis poradcu.