Vláda tohto roku opakovane rozhodla o znížení sieťových poplatkov. Najprv pre zraniteľných zákazníkov a neskôr aj pre všetky ostatné skupiny. 

Aktuálne vláda vydala nariadenie, na základe ktoréhodochádza spätne k zníženiu vybraných sieťových poplatkovza odber elektrinyza obdobie 1.1.2023 – 30.4.2023 pre všetkých firemných zákazníkov mimo zraniteľných odberateľov.Zraniteľným odberateľom boli znížené sieťové poplatky uplatnené už aj za uvedené prvé štyri mesiace roka. 

Zníženie sa týka nasledujúcich sieťových poplatkov: 

  • tarify za straty pri distribúcii;
  • tarify za prevádzkovanie systému (TPS), tarify za systémové služby (TSS). 

⮞ Ak patríte k zákazníkom, ktorým je spotreba elektriny fakturovaná mesačne:

V najbližších dňoch vám pošleme opravné faktúry so zníženými poplatkami za obdobie január až apríl 2023(jedna za každý mesiac) zohľadňujúce zníženie vybraných sieťových poplatkov.
Výška preplatku za sieťové poplatky, spôsob a termín jeho vyplatenia budú uvedené v opravných faktúrach.V prípade, ak evidujeme na odbernom mieste platbu po lehote splatnosti, bude preplatok za sieťové poplatky použitý na pokrytie resp. zníženie tejto pohľadávky. 

⮞ Ak patríte k zákazníkom, ktorým bola v období január až apríl 2023 vystavená mimoriadna alebo opravná faktúra (napríklad z dôvodu: ukončenie odberu, prepis, zmena typu merania spotreby):

Za obdobie roka 2023, počas ktorého ste boli naším zákazníkom, Vám pošleme v nasledujúcich dňoch opravné faktúry spojené so znížením vybraných sieťových poplatkov.
Výška preplatku za sieťové poplatky, spôsob a termín jeho vyplatenia budú uvedené v opravných faktúrach.

V prípade, ak evidujeme na odbernom mieste platbu po lehote splatnosti, bude preplatok za sieťové poplatky použitý na pokrytie resp. zníženie tejto pohľadávky.
 

⮞ Ak patríte k zákazníkom, ktorým je spotreba elektriny fakturovaná ročne:

Zníženie sieťových poplatkov bude zohľadnené vo vašej ročnej vyúčtovacej faktúre. Pošleme vám ju v štandardnom termíne v januári 2024. 
V súvislosti s týmito informáciami nie sú z vašej strany potrebné žiadne kroky. 
Viac informácií nájdete na našej webstránkewww.vse.sk

RADA OD NÁS: Ako zaúčtovať opravné faktúry?

Opravné faktúry je potrebné zaúčtovať do obdobia kedy Vám budú doručené.
Postupujte v  súlade s §25 a §53 zákona o DPH.

Vaše VSE