Pravidelne na jeseň zisťujeme spokojnosť vás, našich zákazníkov, s cieľom získať spätnú väzbu na našu spoluprácu.Výsledky použijeme na skvalitnenie našich služieb či už v oblasti dodávky energií, alebo energetických riešení. 

Základné informácie o prieskume:

  • Prieskum pre nás realizuje nezávislá prieskumná agentúra Go4insight.
  • Zber informácií  bude prebiehať v októbri a novembri prostredníctvom krátkeho telefonického rozhovoru.
  • Prieskum je anonymný, naša spoločnosť sa nedozvie, koho agentúra oslovila. Dostaneme len agregované výsledky. Prieskumná agentúra aj VSE sa riadia všetkými predpismi o ochrane osobných údajov.
  • Spokojnosť zákazníkov zisťujeme pravidelne už od roku 2004.

 

Prosíme vás o ústretovosť, ak sa v mene našej spoločnosti s vami telefonicky spojí anketár prieskumnej agentúry a aby ste mu venovali pár minút. Veríme, že vďaka vašim úprimným odpovediam môžeme zlepšiť naše služby, aby sme naplnili vaše očakávania.
Ďakujeme vopred za váš čas.

VSE a VSE Solutions