Vývoj cien vybraných komodít

Ako ovplyvní predpoveď počasia cenu elektriny? Bude dopyt po rope rásť a ako sú na tom plynové zásobníky po zime?

Vývoj cien elektriny

Počas augusta bol na polovicu zredukovaný prídel emisných kvót do aukcií, čo malo za následok tlak na ceny elektriny smerom nahor. Ceny uhlia, plynu, elektriny a emisných kvót sú navzájom veľmi tesne prepojené cez tzv. switching. Prevádzkovatelia elektrární, ktoré disponujú možnosťou prepínať medzi spaľovaním uhlia a plynu, porovnávajú, ktoré médium je pre nich výhodnejšie, a podľa toho realizujú prepínanie. Tento switching sa následne prejaví v zmene dopytu po komoditách, čo ovplyvňuje ich ceny.

 

Zdroj: eex.de

Vývoj cien plynu

V súčasnosti tlačí ceny plynu nahor pokles dodávok ruského plynu cez plynovod Jamal do západnej Európy. Hoci komentátori spájajú tento pokles s požiarom v ruskom závode na spracovanie plynu v meste Urengoj na západnej Sibíri, tok plynu klesol takmer na polovicu už niekoľko dní pred požiarom. Okrem toho na poslednej aukcii Gazprom nakúpil iba zlomok dodatočnej septembrovej tranzitnej kapacity cez Ukrajinu v porovnaní s tým, koľko dokupoval v posledných mesiacoch. V prvej polovici septembra pre údržbu výrazne poklesnú aj dodávky nórskeho plynu do Európy. Ak bude v tom čase rásť spotreba plynu, jeho ceny môžu atakovať nové rekordy. Neistota rastie aj z toho dôvodu, že Gazprom priebežne nezverejňuje dáta o svojej ťažbe a tranzite a neposkytuje ani žiadne vyhlásenia k aktuálnej situácii. Posledným výrazným faktorom podporujúcim rast cien plynu bolo odmietnutie výnimky na spustenie plynovodu Nord Stream 2 nemeckým regulátorom. Registrácia a získanie licencie budú preto trvať pravdepodobne až do konca tohto roka. Dovtedy prakticky neexistuje možnosť, že by cez NS2 plyn tiekol do Európy. Počas celého sledovaného obdobia je cena, samozrejme, negatívne ovplyvňovaná rastom cien emisných kvót.

 

Zdroj: pxe.cz

Vývoj cien ropy

V priebehu augusta stanovila Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) prognózu o nižšom dopyte po rope do konca roku 2021 z dôvodu rýchleho šírenia delta variantu nového koronavírusu. Avšak už na konci mesiaca začali investori vo veľkom uzatvárať stávky na rast dopytu po tejto komodite vďaka obnove svetovej ekonomiky po pandémii. Oveľa silnejší rastový impulz však ropa dostala vďaka administratíve Bieleho domu, ktorá požiadala kartel OPEC+ o výrazné zvýšenie ťažby ropy. USA argumentujú vysokými cenami palív, ktoré môžu ohroziť ekonomickú obnovu po pandémii. Analytici však neočakávajú, že OPEC+ na základe toho zmení svoju politiku.

 

Zdroj: reuters.com

Vývoj cien uhlia

Jedným z rastových faktorov cien uhlia sú pretrvávajúce problémy na železničnej trati spájajúcej juhoafrické bane vo vnútrozemí krajiny s prímorským terminálom Richards Bay, ktoré tlačia nahor hlavne ceny juhoafrického uhlia. Za silný rastový faktor cien uhlia sa môže považovať zároveň napätý čínsky trh. Rýchlejší ekonomický rast tlačí nahor spotrebu elektriny, ktorá je z veľkej časti vyrábaná z uhoľných zdrojov. To udržiava čínsky dopyt po uhlí na vysokej úrovni. Čínska ťažba ho však nedokáže uspokojiť. Navyše sa blíži zima, ktorá môže byť pre fenomén La Niña opäť extrémna, a tak k dopytu prispieva aj vytváranie zásob. Tieto faktory môžu ceny uhlia tlačiť aj naďalej nahor.

 

Zdroj: reuters.com

Vývoj cien emisných povoleniek

Významným faktorom neustáleho rastu cien emisných povoleniek (EUA) sú naďalej vysoké ceny plynu. Drahý plyn zapríčiňuje, že sa mnohé paroplynové elektrárne dostávajú do straty, a popri vysokých cenách elektriny, naopak, prináša zisk účinnejším čiernouhoľným zdrojom. Pri tých je však potrebný oveľa mohutnejší nákup emisných povoleniek, keďže vtedy dopyt po nich rastie a tlačí ich cenu nahor. Ak sa rast cien plynu nezastaví, emisné povolenky to vytlačí na nové rekordy. Ceny nahor tlačí aj zvýšený dopyt po emisných povolenkách zo strany finančných investorov a taktiež pokles objemov ponúkaných na aukciách.

 

Zdroj: reuters.com

Informácie čerpané z www.jpx.sk