Váš názor je pre nás dôležitý

Pravidelne na jeseň zisťujeme spokojnosť vás, našich zákazníkov, s cieľom získať spätnú väzbu na našu spoluprácu. V týchto týždňoch vás môže osloviť naša prieskumná agentúra – budeme radi, ak si nájdete čas na zodpovedanie niekoľkých otázok

Výsledky použijeme na skvalitnenie našich služieb

Zámerom nášho prieskumu spokojnosti a lojality je získať informácie o tom, s čím sú zákazníci spokojní, a identifikovať oblasti, v ktorých sa ešte môžeme zlepšovať. Výsledky použijeme na skvalitnenie našich služieb či už v oblasti dodávky energií, alebo energetických riešení.

  • V termíne od 20. 9. do 29. 10. 2021 oslovíme celkovo 170 zákazníkov.
  • Prieskum pre nás realizuje externá agentúra a oslovuje zákazníkov náhodným výberom z databázy.
  • Termín si s vami dohodnú telefonicky vopred.
  • Zber informácií bude prebiehať prostredníctvom online stretnutí.
  • Prieskum je anonymný, naša spoločnosť sa nedozvie, koho agentúra oslovila. Dostaneme len agregované výsledky.
  • Spokojnosť zákazníkov zisťujeme pravidelne už od roku 2004.

Budeme veľmi radi, ak sa s nami úprimne podelíte o svoje skúsenosti – uvediete nám, s čím ste spokojní a k čomu máte, naopak, výhrady, a pomôžete nám zistiť, v čom sa ešte môžeme zlepšiť, aby sme naplnili vaše očakávania.

Ďakujeme za váš čas.

VSE, innogy Slovensko a innogy Solutions