Pre mestá, ktoré chcú byť SMART

Mestá chcú lepšie rozhodovať a riadiť svoje investičné zámery. My vo VSE vieme, že kľúčovými aspektami tohto procesu sú zber a analýza dát. Potvrdzujú to aj skúsenosti z projektu SMART CITY Veľký Šariš.

Napojenie tepelnej sústavy na meranie a reguláciu prináša ovocie
Pre mesto Veľký Šariš sme minulý rok navrhli a zrealizovali nový riadiaci systém tepelnej sústavy, ktorý zahŕňa hlavnú kotolňu pre bytové domy, kotolňu základnej aj materskej školy.

Inštaláciu zvoleného technického a softwarového riešenia sme zrealizovali v čase vykurovacej sezóny počas plnej prevádzky, bez nutnosti obmedzenia dodávok tepla pre odberné miesta.

V súčasnosti učíme mesto získavať ucelený pohľad na dáta, rozhodovať sa a riadiť svoju tepelnú energetiku. Už prvé merania priniesli kľúčové informácie o efektivite kotolne a únikoch tepla v kontexte technickej zastaranosti zariadení. Odhalili tiež výhody a nevýhody súčasného centrálneho typu vykurovania.

Prínosy pre mesto

  • Možnosť riadenia na diaľku – osobný odpočet tepla ani manuálne nastavenie vykurovania na požadovanú teplotu už nie sú potrebné.
  • Napojenie na existujúcu IoT platformu, aby mesto spracovávalo dáta komplexne a na ich základe sa dokázalo správne rozhodovať o budúcich investíciách.
  • Vyhodnocovanie efektivity zdrojov.
  • Napojenie na vzdialenú správu združenú pod jednu aplikáciu.
  • Upozornenia na údržbu o haváriách, nezrovnalostiach.
  • Analyzovanie a vyhodnocovanie dát z meračov.
  • Exaktne merané dáta vhodné na energetický audit.

Fotovoltika ako riešenie pre optimalizáciu nákladov na elektrinu
Pre mesto sme zabezpečili aj komplexné riešenie využitia slnečného žiarenia na optimalizáciu nákladov na elektrinu. Lokálny fotovoltický zdroj sa nachádza na streche mestského úradu od novembra 2020.

Prínosy pre mesto

  • Fotovoltická inštalácia meria vyrobenú elektrickú energiu, energiu spotrebovanú na mieste a energiu spotrebovanú zo siete.
  • Vďaka napojeniu na IoT platformu mesto dokáže manažovať svoju spotrebu a sledovať spotrebu čistej zelenej energie.

Prvý komplexný SMART CITY projekt realizuje mesto Veľký Šariš na základe partnerstva so súkromným sektorom, ktorý prináša inteligentné riešenia a inovácie. Partnermi sú Skupina VSE Holding, SAS Slovakia, s. r. o., tiež spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o. a SENSONEO j. s. a.