Ďakujeme za Váš čas. Dali ste nám hodnotné podnety pre skvalitňovanie našej práce.

Vlani na jeseň sme zrealizovali pravidelný prieskum spokojnosti našich zákazníkov. 170 spomedzi Vás, našich najväčších firemných zákazníkov, odpovedalo na otázky týkajúce sa rôznych oblastí našich služieb. Ďakujeme Vám, že ste si našli čas a podelili ste sa s Vašimi názormi na našu prácu. 

  • U našich predajcov oceňujete flexibilitu, rýchlosť a ochotu pri riešení požiadaviek, pravidelné a pravdivé informácie, ústretovosť. 
  • Tento osobný prístup spolu s dobrými skúsenosťami, dlhoročnou spoluprácou a výhodnými podmienkami uvádzate ako dôvody, prečo s nami ostávate a prečo by ste nás odporučili aj svojim obchodným partnerom.
Vylepšenia, ku ktorým ste nás inšpirovali

Z prieskumu sme získali aj niekoľko podnetov na zlepšenie. V tomto roku sa chceme zamerať na:

  • zvýšenie komunikácie cez online priestor.
  • zrýchlenie riešenia reklamácií a sťažnost.
  • implementáciu aspektu Green energy do produktového portfólia. 
Máme pre vás platfomu na priebežné vyjadrovanie spokojosti

Záleží nám na vašej spokojnosti pri každom našom kontakte. Už vlani sme preto spustili zber spätnej väzby ihneď po kontakte prostredníctvom aplikácie Staffino. Umožňuje Vám vyjadriť spokojnosť alebo nespokojnosť priamo po kontakte s naším predajcom alebo kolegom z Podporných služieb. Týmto spôsobom získavame Vaše podnety priebežne počas celého roka a obratom sa nimi zaoberáme.

Budeme radi, ak túto možnosť budete využívať čo najčastejšie. Cenné sú pre nás najmä Vaše slovné komentáre (nielen bodové ohodnotenie) – pomáhajú nám lepšie identifikovať prípadné problémy, reagovať na ne, a tak zlepšovať naše služby pre Vás. Vopred ďakujeme za každý Váš podnet :)