OZNAM: Cenové rozhodnutie a harmonogram spracovania žiadostí SPP – Distribúcia

Spoločnosť SPP-Distribúcia zverejnila na svojej webovej stránke nové cenové rozhodnutie pre distribúciu plynu platné na rok 2021, v ktorom uvádza ceny zmenených položiek. V dokumente nájdete aj medziročné porovnanie cien. Rozhodnutie nájdete TU.

V záujme zabezpečenia plynulého prechodu na rok 2021 vás chceme v mene prevádzkovateľa plynovej distribučnej siete, spoločnosti SPP-Distribúcia, informovať o ich harmonograme spracovania žiadostí počas mesiaca december 2020.

Podstatná zmena nastáva len v prípade autoprolongácií DZ, kedy sa začiatok autoprolongácie presúva z 29.12.2020 na nový dátum 24.12.2020. V prípade procesu zrýchleného prihlásenia odberného miesta (proces ZPO_MI), sa presúva lehota na skorší termín o jeden pracovný deň.
Úprava týchto termínov sa týka len mesiaca december 2020.

Harmonogram spracovania žiadostí:

 • Žiadosti o ročnú DK na vstupe do DS (od 1.1.2021) - do 22.12.2020 vrátane
 • Žiadosti o mesačnú DK na vstupe do DS (od 1.1.2021) - do 29.12.2020 vrátane
 • Žiadosti o dennú DK na vstupe do DS (od 1.1.2021) - najneskôr 1 kalendárny deň pred začiatkom účinnosti DK
 • Autoprolongácia DZ na rok 2021 (od 1.1.2021) - od 24.12.2020 do 26.12.2020 vrátane (zmena od pôvodných termínov podľa PP SPPD)
 • Objednanie ročnej DK pre OM kategórie S, V na rok 2021 (od 1.1.2021) - do 22.12.2020 vrátane
 • Zasielanie žiadostí k zmene dodávateľa ZmS k 1.1.2021 - od 6.12.2020 do 10.12.2020 vrátane
 • Zasielanie námietok a storien k žiadostiam ZmS - od 17.12.2020 do 21.12.2020 vrátane
 • Zmena dodávateľa ZmS – schvaľovanie žiadostí – 22.12.2020
 • Zasielanie žiadostí k ZPO_MD spätne k 1. dňu v mesiaci - do 23.12.2020 vrátane
 • Zasielanie žiadostí k ZPO_MI k 1.1.2021 - 22.12.2020 (zmena od pôvodných termínov podľa PP SPPD)*
 • Schvaľovanie ZPO_MI - 23.12.2020
 • Žiadostí o automatické neautoprolongovanie DZ - do 23.12.2020 vrátane

Harmonogram pravidelných reportov:

 • Prvá sada reportov - 5.12.2020
 • Druhý report ALL - 27.12.2020 (zmena od pôvodných termínov podľa PP SPPD)

Harmonogram zmlúv:

 • Odoslanie zmluvy o prenesení zodpovedností za odchýlku - do 18.12.2020 vrátane