Komplexná rekonštrukcia svetelnej sústavy v závode HOVAL

Klient: HOVAL, s.r.o.
Lokalita: Istebné, Slovensko
Odvetvie: Priemysel (Strojárstvo)
Spoločnosť je súčasťou medzinárodnej skupiny HOVAL. Zameriava sa na výrobu a dodávku riešení pre vykurovanie, vetranie a rekuperáciu tepla.

Prvotná obhliadka priestorov a komunikácia s klientom

Závod HOVAL v Istebnom mal už pri našej prvej návšteve spracovaný návrh a koncept novej svetelnej sústavy v hale B od konkurencie. Súhlasili sme s vypracovaním cenovej ponuky kvôli porovnaniu. Požiadali sme však klienta o prehliadku celej výroby, keďže správne pochopenie fungovania spoločnosti a ich reálnych požiadaviek na osvetlenie je podmienkou pre dosiahnutie želaného výsledku.

Existujúce osvetlenie závodu HOVAL nespĺňalo legislatívnu normu a nebolo prispôsobené požiadavkám klienta, ktoré sa týkali flexibility v ovládaní osvetlenia a jeho prispôsobeniu meniacim sa výrobným podmienkam.

Osvetlenie pred rekonštrukciou:

Obrázok: Intenzita osvetlenia pred modernizáciou 90 lx / Norma 150 lx

Obrázok: Intenzita osvetlenia pred modernizáciou 185 lx / Norma 300 lx

Obrázok: Intenzita osvetlenia pred modernizáciou 136 - 250 lx / Norma 300 lx

Počiatočný stav

 • neriešil rozdelenie výrobnej haly na menšie pracoviská – ovládanie jednotlivých častí v reálnom čase by teda nebolo možné,
 • nepracoval s denným príspevkom svetla cez veľké svetlíky v strede haly a tmavšími priestormi po jej okrajoch – riadenie haly ako celku by neprinieslo vôbec želaný stav, ani z pohľadu dodržania vyhovujúcich svetelných podmienok, ani z pohľadu dosiahnutia maximálnych možných úspor,
 • držal sa striktne analógového ovládania a navrhoval iba výmenu ovládacích skriniek, čím by klient nezískal žiadnu pridanú hodnotu.

Ovládací systém pred realizáciou

Riešenie od VSE

Nami navrhované riešenie sa často odlišuje od očakávaní klientov. Je to vďaka tomu, že máme komplexný pohľad na problém a sme nezávislí od konkrétnych výrobcov technologických zariadení. To nám umožňuje predstaviť klientom rôzne varianty riešenia spolu s ich výhodami a nevýhodami.

Rozdiel oproti konkurencii:

 • zmapovali sme súčasný stav,
 • vypracovali návrh novej svetelnej sústavy,
 • návrh inštalácie automatického systému regulácie osvetlenia,
 • návrh autonómneho senzorového riadenia,
 • zároveň sme návrhom osvetlenia upozornili aj na legislatívnu podmienku núdzového osvetlenia,
 • na záver sme klientovi predstavili možnosti financovania projektu – formou garantovanej energetickej služby so zmluvnou garanciou úspory, kedy nemusí klient investovať do realizácie diela ani euro.

Garantovaná energetická služba

 • Ide o službu, ktorou zhodnotíte svoj majetok bez nutnosti investovania vlastných prostriedkov.
 • GES je služba, nie úver, preto nezhoršuje úverové riziko zákazníka.
 • Financovanie projektu prebieha prostredníctvom splácania investície z dosiahnutých úspor.
 • Úspory sú zmluvne garantované dodávateľom.
 • Vhodné pre verejný aj súkromný sektor.

Výpočet úspor

Napriek relatívne krátkej prevádzkovej dobe klienta sme navrhli riešenie, ktoré spĺňa všetky legislatívne požiadavky na novú svetelnú sústavu so želanou funkcionalitou a flexibilitou. Vďaka systému automatickej regulácie osvetlenia dosahujú úspory až 65 % s návratnosťou do 5 rokov.

Obrázok: Zonácia haly a rozdelenie na jednotlivé pracoviská

Výhody nami navrhnutého systému riadenia:

 • samostatné káblové rozvody na komunikáciu – sústava je stabilnejšia a modulárna,
 • decentralizácia systému – prináša flexibilitu a umožňuje konfigurovať všetky zariadenia nezávisle od seba,
 • senzorové riadenie – umožňuje dosiahnuť najväčšiu energetickú efektivitu, bez zhoršenia svetelných podmienok na pracoviskách.

Realizované práce

Celkovo sme nainštalovali 107 ks 107W a 22 ks 126W svietidiel iSMART vo výrobnej hale a 16 ks 107W v sklade. Všetky svietidlá sú regulovateľné s možnosťou obojsmernej komunikácie s neustálymi informáciami o stave svetelnej sústavy. Projekt sme doplnili o 33 ks núdzových self-test LED svietidiel s núdzovým napájaním až na 3 hodiny. Riadenie osvetlenia funguje duálne cez manuálne ovládacie panely s možnosťou plne automatického režimu osvetlenia riadeného senzormi a s možnosťou manuálneho ovládania a regulácie ich výkonu. Senzory vyhodnocujú nielen jas svetla, ale aj pohyb osôb a v prípade dlhodobej neprítomnosti stmievajú svietidlá na minimálnu bezpečnostnú úroveň. Stav svetelnej sústavy je možné skontrolovať aj cez mobilné zariadenia (tablet, smartfón) alebo počítač.

Sme radi, že sme mohli realizovať ďalší zaujímavý projekt obnovy svetelnej sústavy.

Obrázok: Ukážka z riadenia osvetlenia v sklade v hale B

Obrázok: Ukážka z haly B

Obrázok: Ukážka z regulácie osvetlenia, fotené v noci (výroba – hala B)