Váš názor je pre nás dôležitý

Pravidelne na jeseň zisťujeme spokojnosť vás, našich zákazníkov, s cieľom získať spätnú väzbu na našu spoluprácu. V týchto týždňoch vás môže osloviť naša prieskumná agentúra, budeme radi, ak si nájdete čas na zodpovedanie niekoľkých otázok.

Výsledky použijeme na skvalitnenie našich služieb

Zámerom nášho prieskumu spokojnosti a lojality je získať informácie, s čím sú zákazníci spokojní a identifikovať oblasti, v ktorých sa ešte môžeme zlepšovať. Výsledky použijeme pre skvalitnenie našich služieb či už v oblasti dodávky energií, alebo energetických riešení.

  • V termíne od 21. 9. do 30. 10. 2020 oslovíme celkovo 170 zákazníkov.
  • Prieskum pre nás realizuje externá agentúra a oslovuje zákazníkov náhodným výberom z databázy.
  • Termín si s vami dohodnú telefonicky vopred.
  • Tohto roku prvýkrát využijeme namiesto osobných stretnutí online schôdzky. Dôvodom je jednak pandemická situácia a jednak vyššia flexibilita pri realizácii stretnutí.
  • Prieskum je anonymný, naša spoločnosť sa nedozvie, koho agentúra oslovila. Dostaneme len agregované výsledky.
  • Spokojnosť zákazníkov zisťujeme pravidelne od roku 2004.

Budeme veľmi radi, ak sa s nami úprimne podelíte o vaše skúsenosti, spokojnosť, výhrady a informácie, v čom sa môžeme ešte zlepšiť, aby sme naplnili vaše očakávania.

Ďakujeme vám za váš čas.

VSE, innogy Slovensko a innogy Solutions