AquaCity Poprad je ešte viac eko

V AquaCity chránia životné prostredie. Minimalizujú vplyv prevádzky na okolie, znižujú náklady na energie, využívajú geotermálnu i solárnu energiu... A môžu sa pýšiť novým slovenským prvenstvom. Od decembra 2019 využívajú unikátne tepelné čerpadlo s bezolejovými kompresormi s motorom s ložiskami na magnetickom základe. Riešenie navrhla a zrealizovala Východoslovenská energetika a.s.

Rozsiahle zásoby geotermálneho tepla z bohatých podzemných zásob sú využívané na vykurovanie objektov AquaCity. Tepelný potenciál geotermálnej vody je odovzdávaný cez systém doskových výmenníkov a tepelných čerpadiel tak, aby bolo teplo dopravené tam, kde je aktuálna potreba objektov. Práve tepelné čerpadlá si vyžiadali rekonštrukciu.

Za partnera si vybrali VSE

VSE poznajú ako spoľahlivého dodávateľa energií a bolo prirodzené, že sa dohodli na ďalšej spolupráci. Navyše navrhované riešenia, na ktorých VSE spolupracovala so svojou sesterskou spoločnosťou innogy Solutions, predpovedali vysokú efektívnosť a minimálne prevádzkové náklady.

VSE nahradila štyri staré neefektívne čerpadlá dvomi modernými. Navrhla a upravila tiež hydraulické zapojenie zdroja, inštalovala nový oddeľovací výmenník tepla pre geotermálny vrt. Zároveň integrovala celú technológiu do systému pre meranie a reguláciu.

Unikátnosť inštalácie tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlá využívajú odstredivé bezolejové kompresory. Tie vďaka motorom s permanentnými magnetmi a plynulou reguláciou otáčok poskytujú vysokú efektívnosť. Zároveň umožňujú nulové zníženie výkonu počas celej životnosti kompresora s minimálnymi nákladmi na údržbu.

Motory s ložiskami s permanentným magnetom majú obrovskú výhodu aj z hľadiska servisných nákladov a dlhodobej udržateľnosti zariadenia. Technicky v motoroch vďaka magnetom nedochádza k fyzickému kontaktu kovových častí motora, a teda nie je nutná prítomnosť oleja. Servisné prehliadky a kvalita oleja sú nutnou súčasťou klasických skrutkových motorov. Tento náklad značne vstupuje do celkových prevádzkových nákladov kompresora so skrutkovým motorom. Riešenie s motorom s permanentnými magnetmi je z hľadiska dlhodobej udržateľnosti zariadenia najlepším riešením pre klienta.

Druhou zaujímavosťou technického riešenia je efektivita výroby tepla. Tepelné čerpadlá VOVA/VODA za ideálnych podmienok vyrobia 6kW tepla pri dodaní 1kW elektrickej energie.

A do tretice je to kaskádové zapojenie tepelných čerpadiel s možnosťou modulácie výkonu tak, aby bolo v každom počasí zabezpečené krytie tepelných strát objektov aquaparku, hotela i administratívnych častí budov.

Bez prerušenia prevádzky

Realizácia navrhovaného energetického riešenia trvala necelé dva mesiace. Spoločnosť za plnej prevádzky zvládla úpravu strojovne, inštaláciu tepelných čerpadiel, rekonštrukciu geotermálneho potrubia a napojenie na jestvujúci systém pre vzdialenú správu. VSE je pripravená vykonávať aj servisné služby.

Ďalšie energetické riešenia

VSE aj s dcérskou spoločnosťou innogy Solutions ponúka inteligentné riešenia s reguláciou týkajúce sa osvetlenia, vykurovania, chladenia či vzduchotechniky. Zabezpečuje hĺbkovú analýzu, navrhuje technické riešenia na mieru vrátane vyčíslenia očakávaných investičných nákladov. Realizuje celé projekty a navyše ponúka možnosť financovania formou EPC služby. Prostredníctvom spoločnosti innogy Solutions poskytujeme zákazníkom servis a máme ďalšie plány týkajúce sa energetických riešení.

Ak máte záujem o bližšie informácie, neváhajte nás kontaktovať na energeticke_riesenia@innogy.sk