Indexovanie plynu aj na rakúsky trh

Zákazníkom, ktorí používajú produkty s postupným nákupom plynu, ponúkame možnosť, aby indexovali svoj nákup na rakúsky index VTP.

Z veľkoobchodného pohľadu neexistuje na Slovensku likvidný trh s plynom. Obchody sa najčastejšie uzatvárajú bilaterálne medzi jednotlivými obchodnými partnermi, bez využitia sprostredkovateľa. Naviac, početnosť obchodovania je veľmi malá. Nezriedka sa stáva, že sa v daný deň neuzavrie ani jeden obchod. Pre účastníkov trhu je tak veľmi ťažké určiť férovú cenu plynu na Slovensku. Z toho dôvodu obchodníci používajú indexy z likvidnejších zahraničných trhov ako mierku tzv. benchmark pre nastavenie cenovej hladiny pre predaja plynu na Slovensku. Ako benchmark sa na veľkoobchodnej úrovni využívajú hlavne nemecký index NCG a rakúsky index VTP (niekedy označovaný tiež AUT VTP alebo CEGH VTP).

Nemecký trh s plynom má dlhú tradíciu a veľké zobchodované objemy. Práve likvidita je kľúčová pre dôveru obchodníkov s plynom v ceny určené na danom trhu. V posledných rokoch zaznamenávame významný nárast obchodov aj na rakúskom trhu, a to vedie obchodníkov k čím ďalej častejšiemu využívaniu rakúskych cien ako benchmarku pre slovenský trh. Naviac geografická blízkosť rakúskeho trhu k Slovensku tiež hovorí za naviazanie slovenských cien na tie rakúske.

V rámci zmien, ktoré vnímame na veľkoobchodnom trhu, a podľa očakávaného budúceho vývoja chceme dať možnosť zákazníkom innogy Slovensko, ktorí používajú produkty s postupným nákupom, aby indexovali svoj nákup na rakúsky index VTP. Očakávame, že indexy vzťahujúce sa k rakúskemu trhu budú pre našich zákazníkov priaznivé. Pre zákazníkov, ktorí napriek tomu preferujú tradičné indexovanie na nemecký trh, budeme naďalej ponúkať tiež produkty indexované na nemecký NCG.

V prípade otázok a záujmu o bližšie informácie sa obráťte na vášho osobného biznis poradcu, ktorý vám dané informácie ochotne poskytne.