Prvé Športové komunitné centrum SZĽH bolo spustené do prevádzky

SZĽH prišlo s myšlienkou a my sme im ju pomohli zrealizovať. Za 6 mesiacov vyrástla v Liptovskom Hrádku moderná a inteligentná športová hala s ekonomickou prevádzkou. Jedinečné technologické riešenie nesie rukopis VSE a innogy Solutions.

V roku 2017 predstavil vtedajší prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút víziu budovania malých hokejových štadiónov po Slovensku. Pred desiatimi mesiacmi bol slávnostne poklepaný základný kameň prvého Športového komunitného centra, vo februári sme na stavbu nastúpili s našimi pracovníkmi. Teraz, na začiatku školského roka 2019/2020, prišlo k jeho slávnostnému otvoreniu v areáli Základnej školy Hradná v Liptovskom Hrádku. „Som veľmi rád, že sa podarilo realizovať tento projekt. Chceli sme pripraviť miesto, ktoré znova privedie deti k športovaniu a verím, že prvé Športové komunitné centrum takým miestom bude,“ uviedol bývalý prezident SZĽH, dnes člen Výkonného výboru SZĽH Martin Kohút.

 

 

Technológia štadióna od VSE a innogy Solutions

Dostali sme príležitosť ukázať čo vieme. VSE v spolupráci s dcérskou spoločnosťou innogy Solutions zastrešili celú technologickú časť projektu, ktorá pozostáva z ľadovej plochy, celého systému chladenia, ako aj kúrenia, vetrania a odvlhčovania. „Spodnú časť tvorí vykurovanie podložia a vrchnú časť chladenie podložia. Celý systém funguje na princípe spätného získavania tepla, kde chladením vzniká odpadové teplo. Ním vyhrievame podložie pod ľadovou plochou, aby nedochádzalo k premŕzaniu a tým k jej poškodeniu. Odpadové teplo, ktoré vzniká využívame na topenie ľadu v snežnej jame, ohrev vody pre rolbu, ohrev úžitkovej vody alebo pri prebytku tepla aj na podlahové a radiátorové vykurovanie,“ približuje detaily dodaného riešenia Igor Psota, projektový manažér VSE.

 

Prednosti navrhnutej technológie:

 
  • • Hospodárna prevádzka - výrazná úspora prevádzkových nákladov vďaka využívaniu odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe chladu
  • • Bezpečnosť - navrhli sme systém chladenia ľadu bez čpavku
  • • LED iSmart osvetlenie - zabezpečuje úsporné a rovnomerné osvetlenie celej ľadovej plochy s DALI reguláciou
  • • Plne automatizovaný systém riadenia, chladenia, odvlhčovania, vykurovania nastaviteľný podľa noriem a požiadaviek zákazníka. Je riadený na diaľku

 

LED osvetlenie iSmart s DALI reguláciou

Športové komunitné centrum v Liptovskom Hrádku sme vybavili iSmart svietidlami s malou spotrebou, nízkym tepelným vyžarovaním a dlhou životnosťou. Systém regulácie, vďaka nastaveniu scén osvetlenia a integrovanému senzorovému ovládaniu osvetlenia, navyše šetrí ďalšiu energiu.

Celý systém riadenia chladenia, odvlhčovania a vykurovania je plne automatizovaný a riadený na diaľku. „Vytvorili sme inteligentnú halu, ktorá ponúka kvalitné vnútorné prostredie a zaisťuje minimálne prevádzkové náklady. Centrum je príkladom moderného štadióna, ktorých môže byť na Slovensku viac,“ zdôrazňuje Michal Adámek, vedúci odboru Energetické riešenia, VSE.

Športové komunitné centrum v Liptovskom Hrádku je pilotný projekt Slovenského zväzu ľadového hokeja, podľa ktorého sa bude postupovať pri výstavbe ďalších hál po celom Slovensku.

Pridajte sa k našim zákazníkom, ktorí už využívajú výhody moderných energetických riešení. Navrhneme vám unikátne riešenie, vrátane financovania projektu.

Kontakt: energeticke_riesenia@innogy.sk