Váš názor je pre nás dôležitý

Sme modernou spoločnosťou, ktorá sa dynamicky prispôsobuje trhu a neustále prichádza s novými produktami a inovatívnymi energetickými riešeniami. Aby sme sa mohli zlepšovať, potrebujeme poznať vašu skúsenosť s VSE a innogy Slovensko, s našimi službami a našimi ľuďmi. Preto pravidelne na jeseň zisťujeme spokojnosť vás, našich zákazníkov.

 

Prieskum spokojnosti a lojality

Naším záujmom je prinášať vám kvalitné produkty a služby, byť vaším spoľahlivým partnerom. Ako sa nám to darí, vieme aj vďaka rozsiahlemu prieskumu spokojnosti a lojality. Bez spätnej väzby by sme nevedeli ušiť vám, našim zákazníkom, služby na mieru a dostatočne ich skvalitňovať. Touto formou vás chceme požiadať o váš čas, aby ste odpovedali našej prieskumnej agentúre na niekoľko otázok.

Od roku 2004 zisťujeme pravidelne na jeseň spokojnosť zákazníkov s rôznymi sledovanými parametrami (cena, služby, faktúry, informovanosť a pod.). Prieskum pre nás realizuje externá agentúra a oslovuje zákazníkov náhodným výberom z databázy. Prieskum je anonymný, naša spoločnosť sa nedozvie, koho agentúra oslovila. Dostaneme len agregované výsledky. Prieskum prebieha formou osobného stretnutia, ktoré trvá približne 20 min. Termín si s vami dohodnú telefonicky vopred.

Budeme veľmi radi, ak sa s nami úprimne podelíte o vaše skúsenosti, spokojnosť, výhrady a informácie, v čom sa môžeme ešte zlepšiť, aby sme naplnili vaše očakávania.

 

Prieskum zákaznícka skúsenosť

Okrem komplexného prieskumu spokojnosti a lojality vás pravidelne žiadame o vyjadrenie vašej skúsenosti s našimi obchodníkmi v rámci prieskumu Zákaznícka skúsenosť. Tento prieskum prebieha formou elektronického formulára a v prípade, že náš obchodník bol u vás na obchodnom stretnutí dostanete emailovú výzvu na vyplnenie dotazníka.

Ďakujeme vám za váš čas.

VSE, innogy Slovensko a innogy Solutions