Aktuálny vývoj cien komodít na svetových burzách

Prinášame vám aktuálny prehľad vývoja cien komodít na svetových burzách.

 

Vývoj na trhu s elektrinou

Nemecký energetický mix v tomto roku zažíva obdobie štrukturálnych zmien. Cenový pokles na trhu s plynom doplnený rastom hodnoty emisného certifikátu zvýšil finančnú výhodnosť prevádzky plynových elektrární. Preto v tomto roku pozorujeme postupný nárast podielu plynu v nemeckom energetickom mixe, väčšinou na úkor uhoľných elektrární, ktoré spotrebujú skoro 2x toľko predražujúcich sa emisných certifikátov. Napríklad produkcia hnedouhoľných elektrární RWE v Nemecku klesla oproti prvej polovici roka 2018 približne o tretinu, výroba v čiernouhoľných elektrárňach klesla dokonca o viac než 50%.

Dlhodobo stúpajú výrobné kapacity obnoviteľných zdrojov, ktoré vzhľadom k minimálnym prevádzkovým nákladom prispievajú k zlacneniu elektriny na burzách. Lacnejší plyn a nárast objemu z obnoviteľných zdrojov sa premietajú do cenového poklesu krátkodobých dodávok elektriny.

Veľký podiel na priaznivejších cenách krátkodobých obchodov v posledných mesiacoch má tiež počasie. Obdobie nadpriemerne vysokých teplôt bolo tento rok v strednej Európe relatívne krátke. Nemecký trh s elektrickou energiou vzhľadom k svojej veľkosti, objemom cezhraničných tokov a geografickej blízkosti k Slovensku determinuje cenové trendy na PXE.

Zdroj: eex.de

 

Vývoj na trhu so zemným plynom

Výrazný nárast výrobných kapacít LNG v USA, Austrálii, ale aj ďalších ťažobných krajinách stojí za dlhodobým poklesom cien plynu v Európe. V tomto roku navyše opäť zlacnela preprava LNG zazmluvneného na krátkodobej báze, čo tiež svedčilo rozvoju globálneho trhu so skvapalneným plynom.

Svoju úlohu zohralo aj počasie, ktoré už v zime umožňovalo dopĺňať plyn do európskych zásobníkov, v lete zas nadpriemerné horúčavy boli často sprevádzané bohatými dodávkami elektriny z obnoviteľných zdrojov, čiže dopyt po produkcii elektriny pre chladenie v konvenčných elektrárňach bol skôr obmedzený.

Nórsko z komerčných dôvodov obmedzilo produkciu na svojom najväčšom ložisku Troll. Rusko zvýšilo podiel plynu predaného v elektronických aukciách na úkor predaja podľa dlhodobých zmlúv, kde je cena viazaná na cenovú krivku ropy a derivátov, a nie je v tejto chvíli konkurencieschopná v porovnaní so spotovými cenami plynu v Európe.

Zdroj: pxe.cz

 

Vývoj na trhu s ropou

Miera korelácie cien ropy a plynu na európskych trhoch v priebehu roka kolíše, často v závislosti na pôsobení zmien v ponuke a dopyte po plyne. Brent v posledných mesiacoch zostáva pod tlakom zhoršujúcich sa vyhliadok pre globálnu ekonomiku a dopytu po energiách.

Obchodné konflikty medzi Čínou a USA („colná vojna") negatívne ovplyvňuje nálady na finančných, akciových a komoditných trhoch. V dôsledku správ o tom, že krajiny OPEC a ďalších 10 významných producentov ropy na čele s Ruskom sa na začiatku júla dohodli na predĺžení systému kvót o 9 mesiacov – do marca 2020 – mali veľmi obmedzený prorastový efekt na cenovú krivku Brent. Celosvetová ponuka pritom bola touto reguláciou obmedzená o 1,2%

Skôr slabší vplyv mali na cenu ropy aj ďalšie zmeny v ponuke ropy na globálnom trhu. Venezuela zmietaná vnútornou politicko-ekonomickou krízou a trestaná americkými sankciami ťaží najmenej ropy za posledných 15 rokov. Celkový export kartelu OPEC v júli dosiahol 5-ročné minimum. Okrem Iránu, ktorého export sa odhaduje na 300 až 400 tis. bbl / d (čiže necelú pätinu objemu, ktorý sa vyvážal v čase, keď štát nebol zaťažený americkými sankciami) sa na poklese exportu OPEC významne podieľa Saudská Arábia. Rijád usiluje o vyššie ceny ropy z dôvodu dlho odkladaného a opäť plánovaného vstupu Saudi Aramco na akciové trhy.

Tiež jarná kontaminácia ruskej ropy transportovanej ropovodom Družba do Európy a následné kompletné odstavenie transportu suroviny mali veľmi obmedzený prorastový vplyv na ceny ropy. Ponuka zo strany amerických bridlicových ťažiarov totiž naopak neustále stúpa, celková ťažba v USA dosiahla historický rekord.

Zdroj: ice.com

 

Vývoj na trhu s uhlím

Ceny uhlia v Európe od začiatku roka postupne klesajú. Od svojich tohtoročných maxím dosiahnutých v januári referenčná dodávka na ďalší rok CIF ARA Cal-20 už odpísala okolo 25%. Kľúčový spotrebiteľ uhlia v Európe – Nemecko – plánuje kompletne odstúpiť od využitia uhlia v energetike do roku 2038, tretina uhoľných kapacít Nemecka bude odstavená už do konca roku 2022, čo sa významne podpisuje na dopyte po komodite v Európe. Navyše sa v tomto roku so znížením cien plynu a naopak rastom cien emisného certifikátu zvýhodňuje prevádzka plynových elektrární na úkor uhoľných, preto spotreba uhlia v Európe klesá rýchlejším tempom než obchodníci mohli predpokladať.

Produkcia hnedouhoľných elektrární v Nemecku v júni klesla na 5-ročné minimum, pričom výroba elektriny v plynových elektrárňach naopak dosiahla 5-ročné maximum. Vzhľadom k stúpajúcemu podielu plynu na produkciu elektriny korelácia cien uhlia a elektriny v jednotlivých mesiacoch slabne.

Zdroj: pxe.cz

 

Vývoj na trhu s emisiami

Trh s emisiami je v tomto roku výrazne podporený možnosťou flexibilného stiahnutia prebytočného množstva kvót pomocou novozavedeného mechanizmu rezervy pre trhovú stabilitu. Prudký cenový nárast kvót v závere roka 2018 navyše prilákal na trh investorov a špekulantov, ktorí sa rozhodli speňažiť volatilný vývoj ceny emisného certifikátu. V druhej polovici júna hodnota EUA Dec-19 opäť začala rásť. Dočasné tohtoročné maximum bolo dosiahnuté v závere júla na hladine tesne pod 30 EUR / tCO2.

Trh s kvótami však čelí celej rade rizík. Predovšetkým ako každý trh s energetickou komoditou aj emisné povolenky pozorne sledujú predikcie o budúcom vývoji globálnej ekonomiky. Ďalej, vzhľadom k tomu, že podiel uhlia v európskej elektroenergetike klesá a elektrárne sa emisnými povolenkami už vybavili dopredu, nevylučuje sa držanie väčšieho než potrebného množstva certifikátov elektrárňami. Tretím rizikom pre hodnotu EUA je brexit bez dohody, kedy by sa obchodníci mohli začať urýchlene zbavovať svojich „britských" certifikátov.

Zdroj: pxe.cz