Regulované ceny a sadzby

 

2021

Cenník zemného plynu – malé podniky (platný od 1. 1. 2021)

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie maloodber – firmy a organizácie (neregulovaní) (platný od 1.1.2020)

2020

Cenník zemného plynu – malé podniky (platný od 1. 1. 2020)

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie maloodber – firmy a organizácie (neregulovaní) (platný od 1.1.2020)

2019

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie maloodber - firmy a organizácie (platný od 1. 1. 2019) Cenník zemného plynu - malé podniky (platný od 1.12.2018)

2018

Cenník zemného plynu – malé podniky (platný od 1. 1. 2017) Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie maloodber – firmy a organizácie (neregulovaní) (platný od 1.1.2017)

2017

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie maloodber - malé podniky (regulovaní) (platný od 1.1.2017, neplatný - zmena na základe ÚRSO) Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie maloodber – firmy a organizácie (neregulovaní) (platný od 1.1.2017, neplatný - zmena na základe ÚRSO)

 

2016

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie maloodber - malé podniky (regulovaní) Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie maloodber - firmy a organizácie (neregulovaní) Cenník služieb súvisiacich s distribúciou plynu Východiskové sadzby tarify pre vstupné a výstupné body do/z prepravnej siete

 

2015

Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie maloodber firmy a organizácie - malé podniky Cenník zemného plynu pre odberateľov kategórie maloodber firmy a organizácie - veľké podniky Cenník služieb súvisiacich s distribúciou plynu Východiskové sadzby tarify pre vstupné a výstupné body do/z prepravnej siete

Sadzba spotrebnej dane z plynu ako paliva na výrobu tepla: 1,32 €/MWh
Sadzba spotrebnej dane z plynu ako pohonnej látky: 9,36 €/MWh
Základná sadzba dane z pridanej hodnoty: 20%

Späť