Firemným zákazníkom s priebežným meraním a so spotrebou plynu viac ako 641,4 MWh/rok (cca 60 tis. m3), ponúkame:


  • spoľahlivú dodávku plynu
  • flexibilnú ponuku produktov, ktorá zohľadňuje špecifické požiadavky
  • transparentnú štruktúru cien zemného plynu
  • odborné poradenstvo pri výbere optimálneho produktu
  • individuálny prístup

 

Základné produkty innogy

 

FIX


FIX

Produkt FIX prináša možnosť fixnej ceny za dodávku plynu na celé obdobie dodávky, čo umožňuje jednoduché a presné plánovanie nákladov spoločnosti, pričom cena je dohodnutá v zmluve.

V rámci produktu FIX je stanovená spodná tolerančná odchýlka od zmluvného množstva plynu a horná tolerančná odchýlka. Odberateľ sa zaväzuje odobrať minimálne objednané zmluvné množstvo znížené o spodnú tolerančnú odchýlku.

Podmienky sú upravené v zmluve o dodávke plynu.

 

AKTIV


AKTIV

Produkt AKTIV umožňuje aktívne riadenie nákladov za dodávku plynu. Po uzatvorení rámcovej zmluvy odberateľ môže kúpiť zmluvné množstvo v niekoľkých ročných tranžiach.

Odberateľ môže nakupovať plyn v ľubovoľný pracovný deň od uzavretia Zmluvy, najneskôr však do 30.11. roku predchádzajúceho rok dodávky. V prípade, že Odberateľ neuzavrie dostatočný počet transakcií a nenakúpi tak celé dohodnuté zmluvné množstvo, dodávateľ zrealizuje oberateľovi nákup zostávajúcej časti zmluvného množstva dňa 30.11.roku predchádzajúceho rok dodávky.

 

AKTIV PLUS


AKTIV PLUS

Produkt AKTIV PLUS umožňuje flexibilný postupný nákup plynu.

Po uzatvorení rámcovej zmluvy môže odberateľ môže nakupovať plyn v ľubovoľný pracovný deň, najneskôr však do 25. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu dodávky. Ak odberateľ neuzavrie dostatočný počet transakcií a nenakúpi tak celé dohodnuté mesačné zmluvné množstvo, dodávateľ zrealizuje odberateľovi nákup zostávajúcej časti v uvedenom termíne.

 

AKTIV EXPERT


AKTIV EXPERT

Produkt AKTIV EXPERT umožňuje flexibilný postupný nákup plynu s denným bilancovaním množstiev za trhové ceny.

Po uzatvorení rámcovej zmluvy môže odberateľ môže nakupovať plyn v ľubovoľný pracovný deň, najneskôr však do 25. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu dodávky. Ak odberateľ neuzavrie dostatočný počet transakcií a nenakúpi tak celé dohodnuté mesačné zmluvné množstvo, dodávateľ zrealizuje odberateľovi nákup zostávajúcej časti v uvedenom termíne.

Všetko čo potrebujete

Individuálna ponuka

Vypracovanie individuálnej cenovej ponuky presne podľa vašich potrieb

Koeficienty

Regulované ceny a sadzby

Regulované ceny a sadzby

Ostatné položky vstupujúce do celkovej ceny za dodávku plynu

Obmedzenia na burze

Prehľad štátnych sviatok v krajinách Slovensko, Česko, Nemecko a V.Británia, v ktorých je burza zatvorená a nie je počas nich možný nákup plynu