Komplexná energetická renovácia budovy – ako na to?
S energetickou garantovanou službou od innogy to nie je problém.

Energetická garantovaná služba (EPC) je metóda realizácie energeticky úsporných riešení vrátane financovania projektu. Financovanie sa zabezpečuje prostredníctvom splácania investície z dosiahnutých úspor, ktoré sú zmluvne zaručené dodávateľom. Tento spôsob realizácie projektov je vhodný pre verejný aj súkromný sektor a to hlavne pre komplexné modernizácie budov ako je zateplenie, výmena okien, osvetlenia, vzduchotechniky, či rozvodov.

Najväčšou výhodou realizácie projektu formou EPCzmluvné garancie poskytované zhotoviteľom.

Pre podnikateľov je model EPC zaujímavý najmä z dôvodu pokrytia energetických služieb ich skúseným dodávateľom. Outsourcing nekľúčových činností, medzi ktoré energetika často patrí, je jednou z ciest, ako sa podnikateľ môže lepšie zamerať na kľúčové oblasti svojho podnikania.

Využitím metódy EPC sa dá dosiahnuť v priemere 60 % úspora energie.

Keďže verejný sektor pôsobí za účelom iných cieľov ako dosahovanie zisku, je preň dôležitá najmä spoľahlivá prevádzka danej energetickej infraštruktúry za podmienky dosiahnutia určitej úrovne úspor. Tie môžu byť determinované legislatívou (napr. podmienky dosiahnutia určitej energetickej náročnosti budov) alebo dostupnými finančnými prostriedkami.

 

Výhody pre vás

EPC je služba, ktorou zhodnotíte svoj majetok a zároveň si nevyžaduje vaše ďalšie investície a nezvýši ani vaše úverové zaťaženie. Realizáciou môžete dosiahnuť okamžitú priamu úsporu ako rozdiel generovaných úspor a platby za službu. Riziko za dosiahnutie úspor na seba preberá innogy, ako poskytovateľ energetickej služby. V prípade nedosiahnutia úrovne garantovaných úspor vám ako poskytovateľ služby uhradíme výšku nedosiahnutých úspor. Garantujeme dlhodobú efektívnosť prevádzky budovy.

 

EPC od innogy

Realizujeme projekty formou „na kľúč“ – od komplexnej analýzy, projektovej prípravy, cez realizáciu až po financovanie. innogy vám prináša stabilitu a skúsenosti silného partnera, preto vieme zabezpečiť financovanie projektov z vlastných zdrojov. Kontaktujte nás na energeticke_riesenia@innogy.sk. Radi vám osobne poradíme.

 

Energeticke riesenia graf

Produktový list