Výstavba elektrických staníc

   
Výstavba a rekonštrukcia elektrických staníc (ES) „na kľúč“:
 • kompletná projektová dokumentácia stavby;
 • projektové riadenie stavebnej a technologickej časti;
 • kompletná montáž silovej technológie vrátane dodávky silových zariadení;
 • kompletná montáž a dodávka sekundárnej techniky:
  • sekundárne obvody;
  • optotrakty;
  • ochranná technika – aj na báze komunikačného protokolu IEC 61 850;
  • monitorovacia a riadiaca technika;
 • úradná skúška zariadenia vrátane uvedenia do prevádzky.
 
Prevádzkovanie, údržba a opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky zariadení elektrických staníc:
 • prevádzka zariadení elektrických staníc a ich 24-hodinový servis;
 • odstraňovanie porúch silových a sekundárnych častí elektrických staníc;
 • údržba a opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky silových zariadení v spojení s meraniami elektrických a neelektrických veličín:
  • vypínače a odpojovače, prístrojové transformátory;
  • kvalita a dopĺňanie plynu pre prístroje so zhášacím médiom SF6;
 • konzultácie a poradenstvo týkajúce sa problematiky elektrických staníc;
 • údržba a opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky sekundárnej techniky v spojení s meraniami:
  • sekundárnych obvodov;
  • optotraktov;
  • monitorovacích a riadiacich systémov;
  • impedancie vzdušných a káblových vedení, jej súslednú, netočivú zložku a zemný faktor;
  • zemnej impedancie uzemňovacích sústav elektrických staníc;
  • krokových a dotykových napätí zariadením s premenlivou frekvenciou.
 
Opravy a údržba transformátorov:
 • údržba a oprava výkonových a distribučných transformátorov;
 • odborné prehliadky, odborné skúšky, diagnostika transformátorov vrátane príslušenstva;
 • pretesňovanie transformátorov;
 • olejové hospodárstvo pre transformátorové oleje s kapacitou 4 x 20 ton oleja vrátane filtrácie, regenerácie, skúšok a likvidácie použitých transformátorových olejov;
 • likvidácia transformátorov po vyradení z prevádzky;
 • kompletná povrchová úprava transformátorových nádob;
 • prenájom náhradného transformátora v čase opravy;
 • doprava, montáž, demontáž a osadenie transformátora na základ;
 • služby skúšobne distribučných transformátorov s meraniami:
  • prevodu napätia;
  • prúdu a strát naprázdno;
  • impedancie a strát nakrátko;
  • indukovaného napätia;
  • prepínača odbočiek;
  • kontroly hodinového uhla;
  • priloženým napätím;
  • izolačného odporu, odporu vinutí;
  • prierazného napätia transformátorového oleja.
  Prospekt na stiahnutie  
Významné referencie
 • ES Moldava 400/110 kV, časť 110 kV (2008 – 2009)
 • ES Lemešany 110 kV (2007 – 2009)
 • ES Vôľa 220/110/22 kV, časť 110 kV a 22 kV (2008 – 2010)
 • ES Haniska 110/22 kV (2006 – 2007)
 • ES Kechnec 100/22 kV (2005 – 2006)
 • ES Košice Juh 110/22 kV (2007 – 2009)
 • ES Humenné 110/22 kV (2008 – 2009)
 • ES Prešov III, výstavba (2009 – 2010)
 • ES Košice IV, výstavba (2010 – 2011)
 • ES Poprad I, rekonštrukcia (2010 – 2011)
 • ES Michalovce 110/22 kV (2011 – 2012)
 • SS Staničné námestie, Košice 22 kV (2008)
 • SS Húskova, Košice 22 kV (2009)
 • SS ZVL Prešov 22 kV (2009)
 • SS Sever, Košice 22 kV (2010 – 2011)
 

EUSTREAM, a.s. – údržba, rekonštrukcie a opravy ES 110/22kV (Veľké Kapušany, Jablonov nad Turňov, Veľké Zlievce);
SPP, a.s. – opravy sekundárnych obvodov;
SSM STRÁŽSKE, a.s. – údržba na ES 110/35/22kV, údržba riadiaceho systému ochrán vrátane výkonových distribučných transformátorov;
Slovenské elektrárne – Enel, a.s. – výmena vypínačov (Elektráreň Vojany) SEPS – obsluha ES 400 kV a 220 kV;
CHEMKO STRÁŽSKE – údržba a oprava ochrán, údržba výkonových transformátorov;
BUKOZA Vranov nad Topľou – výmena meracích transformátorov prúdu a napätia, výmena vypínačov;
CHEMOSVIT, a.s. – meranie krokových a dotykových napätí;
ŽSR, a.s. – údržba, skúšky a opravy ochrán.

 
Máte záujem o viac informácií?

Skontaktujte sa s nami:
Ing. Július Drozda
Stará Prešovská cesta 6
042 91 Košice
T +421 55 610 2662
E info_enerkos @vse.sk

 

Späť