Termovízne meranie

 

Umožňuje identifikovať nadmerné oteplenie a opotrebovanie jednotlivých prúdových spojov, prvkov elektrických zariadení, a tiež potenciál možných porúch. Prispieva k zníženiu poruchovosti zariadení a pomáha predchádzať haváriám.

Včasné odhalenie vizuálne nepostrehnuteľných chýb je efektívnym prostriedkom pri revízii a preventívnej kontrole stavu elektrických zariadení. Termovízne meranie je takisto podmienkou pri poistení elektrických zariadení. Túto službu realizujeme na zariadeniach všetkých napäťových úrovní – NN, VN a VVN, a to počas bežnej prevádzky bez nutnosti odpojiť odberné miesto.

 
Súčasťou výstupov z termovízneho merania sú:
  • termografický snímok;
  • teplotné spektrum, určenie teploty v °C;
  • nameraná poruchová hodnota;
  • identifikácia kritického bodu;
  • prepočet oteplenia pri 100 %-nom prúdovom zaťažení;
  • popis nedostatkov a návrh opatrení.
  Prospekt na stiahnutie  

Späť